News from FinWire

Company Year Month# of Hits
Keywords: 

Search Results

  
Date Time Subject
1/16/2017 1:28 PM Utvecklingsprojektledare köper 10.000 aktier i Real Heart
1/16/2017 1:25 PM QuickCool kommer inom kort att presentera sin nya säljorganisation
1/16/2017 10:13 AM Styrelseledamot säljer 10.000 aktier i Real Heart
1/16/2017 10:07 AM Vetenskaplig artikel publicerad om A1M som behandling av havandeskapsförgiftning
1/16/2017 8:42 AM Idogen erhåller formellt särläkemedelsstatus i Europa
1/16/2017 8:37 AM Ventac Holdings har sålt 100.000 aktier i Idogen
1/16/2017 8:35 AM Redwood Pharma har utvecklat tillverkningsprocess för läkemedlet RP101
1/16/2017 8:13 AM RhoVac erhåller patentgodkännande från Europapatentverket
1/16/2017 8:05 AM PEN Concept har fått första ordern från internationell snabbmatskedja
1/13/2017 5:04 PM Fredrik Grevelius säljer knappt 47.000 aktier i HomeMaid
1/13/2017 5:02 PM Storytels vd Jonas Tellander säljer 200.000 aktier
1/13/2017 4:38 PM Litium tecknar avtal med Lindex
1/13/2017 3:50 PM Cline Scientific senarelägger bokslutskommunikén med en vecka
1/13/2017 12:14 PM Recyctec kallar till extra stämma för att klubba nyemission
1/13/2017 11:47 AM PlayHippo har blivit stämda för krav från 2012
12274 träffar.  Post 16 till 30 visas.  Visa resultatsida: 1  2  3  4  5  6  7  8  


Disclaimer

FinWire news are entirely prepared and distributed by FinWire. AktieTorget has commissioned FinWire to monitor all companies listed on AktieTorget and to write news about the companies FinWire finds interesting. AktieTorget communicates all information prepared by FinWire and related companies listed on the AktieTorget marketplace.

AktieTorget has no ownership in FinWire nor any influence over FinWire or the information FinWire distributes. AktieTorget has not reviewed, approved or otherwise endorsed the information provided by Firewire.

FinWire, in consultation with AktieTorget, has taken measures to prevent conflicts of interest arising as a result of FinWire publishing news about the companies on the marketplace. FinWire have restrictions both on trading of shares listed on AktieTorget and accepting commissions from companies listed on AktieTorget. FinWire follows the Swedish economics journalists policy.

For more information, contact:
AktieTorget, Peter Gönczi
FinWire, Mats Hård


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se