News from FinWire

Company Year Month# of Hits
Keywords: 

Search Results

  
Date Time Subject
10/13/2017 4:29 PM Fastout marknadsför VR-tjänster med Fastighetsbyråns utlandskontor
10/13/2017 3:59 PM PromikBook kallar till extra stämma för att godkänna konvertibelemission på 2 miljoner kronor
10/13/2017 3:02 PM New Equity Venture korrigerar köpeskillingen för Ubercreate
10/13/2017 2:53 PM Josab kallar till extra stämma för byte av styrelseledamot
10/13/2017 2:44 PM Touchtech genomför nyemission inför notering på Aktietorget (uppdatering)
10/13/2017 2:31 PM Touchtech genomför nyemission inför notering på Aktietorget
10/13/2017 2:09 PM Recyctec lanserar fordonsglykol - siktar på att omsätta 1 miljon kronor 2018
10/13/2017 11:56 AM SensoDetect får patent beviljat i Australien
10/13/2017 11:53 AM WeAreQiiwis speltitel Backpacker visas på utvalda platser i App Store och Google Play
10/13/2017 11:50 AM Aerowash tecknar distributionsavtal för Spanien och Portugal
10/13/2017 11:32 AM Aha World förlänger ej avsiktsförklaring gällande sydamerikanskt förvärv
10/13/2017 10:46 AM Orasolv anställer ny finanschef
10/13/2017 10:37 AM AppSpotr ska implementera förändringar för att kunna publicera appar på App Store igen
10/13/2017 9:23 AM WeAreQiiwi rusar 103 procent i premiärhandeln på Aktietorgete
10/13/2017 9:11 AM Oboyas nyemission blev fulltecknad, men garanter fick ta 16,4 procent av emissionen
15718 träffar.  Post 106 till 120 visas.  Visa resultatsida: 4  5  6  7  8  9  10  11  12  


Disclaimer

FinWire news are entirely prepared and distributed by FinWire. AktieTorget has commissioned FinWire to monitor all companies listed on AktieTorget and to write news about the companies FinWire finds interesting. AktieTorget communicates all information prepared by FinWire and related companies listed on the AktieTorget marketplace.

AktieTorget has no ownership in FinWire nor any influence over FinWire or the information FinWire distributes. AktieTorget has not reviewed, approved or otherwise endorsed the information provided by Firewire.

FinWire, in consultation with AktieTorget, has taken measures to prevent conflicts of interest arising as a result of FinWire publishing news about the companies on the marketplace. FinWire have restrictions both on trading of shares listed on AktieTorget and accepting commissions from companies listed on AktieTorget. FinWire follows the Swedish economics journalists policy.

For more information, contact:
AktieTorget, Peter Gönczi
FinWire, Mats Hård


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se