Nyheter från nyhetsbyrån Finwire

 Bolag År Månad Antal träffar
Sökord: 

Sökresultat

  
Datum Tid Nyhetsrubrik
3/24/2017 5:31 PM Parans styrelse lämnar kommentarer inför extra stämma
3/24/2017 4:24 PM Axonkids blir leverantör till Babya
3/24/2017 4:15 PM Josab får order i Indien värd 140.000 kronor
3/24/2017 2:30 PM NFO Drives tecknar avtal med med Francks Kylindustri
3/24/2017 2:25 PM Styrelseledamot köper 35.000 aktier i Klick Data
3/24/2017 1:22 PM Oden Control kallar till årsstämma den 21 april
3/24/2017 12:02 PM Nanexa har installerat pilotskaleanläggning och nyanställer till utvecklingsavdelningen
3/24/2017 11:54 AM Oncology Venture utvärderar onkologiläkemedel från Eisai för inlicensiering till 2X Oncology
3/24/2017 11:48 AM Ett nyval föreslås till styrelsen i Railcare
3/24/2017 11:39 AM Cline Scientific startar bolag i USA och förbereder etablering i Nordamerika
3/24/2017 11:29 AM Omval av styrelsen föreslås i SyntheticMR
3/24/2017 10:11 AM Umida inleder säljsamarbete med Solera Beverage
3/24/2017 9:46 AM Igrene kommenterar statlig utredning om landbaserat utvinningsförbud i Sverige
3/24/2017 9:25 AM SensoDetect får artikel publicerad i vetenskaplig tidsskrift
3/24/2017 9:20 AM Prebona beviljas tillväxtlån på 2 miljoner kronor från Almi
13194 träffar.  Post 1 till 15 visas.  Visa resultatsida: 1  2  3  4  5  6  7  8  


Disclaimer

Nyheter från FinWire är i sin helhet upprättad och distribuerad av FinWire. AktieTorget har uppdragit åt FinWire att bevaka samtliga bolag noterade på AktieTorget samt att skriva nyhetstexter om de bolag som FinWire finner intressanta. AktieTorget förmedlar all informationen som upprättats av FinWire och som rör de noterade bolagen på AktieTorget.

AktieTorget har inte något ägande i FinWire eller något inflytande över FinWire eller den information som FinWire distribuerar. AktieTorget har inte granskat, godkänt eller på annat sätt ställt sig bakom informationen i FinWires nyhetstexter.

FinWire har i samråd med AktieTorget vidtagit åtgärder för att förhindra att intressekonflikter uppstår till följd av att FinWire publicerar nyheter om bolagen på AktieTorget. FinWire har restriktioner dels kring handel av aktier noterade på AktieTorget dels att åta sig uppdrag från bolag noterade på AktieTorget. FinWire följer ekonomijournalisternas policy.

Mer information kan lämnas av:
AktieTorget, Peter Gönczi
FinWire, Mats Hård


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se