Finwire om : Senzime rapporterar kliniska data från USA-studie

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Medicinteknikföretaget Senzime redovisar data från kliniska studier utförda på Mayo Clinic i USA. Studierna utvärderade bolagets patientmonitoreringssystem TetraGraphs användarvänlighet, form, design och enkla handhavande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Senzime genomförde i samarbete med forskaren doktor J Ross Renew en valideringsstudie av frivilliga för att bekräfta TetraGraphs noggrannhet, utvärdera dess användarvänlighet, samt eventuellt obehag av nervstimulering. TetraGraph jämfördes med en före detta
marknadsledande numera utgången extern produkt inom området, TOF-Watch.

Varje år behandlas över 70 miljoner kirurgipatienter med narkos i kombination med muskelrelaxerande läkemedel. I avsaknad av objektiv patientövervakning drabbas runt 30 procent av dessa patienter av postoperativa komplikationer. TetraGraph är ett patientövervakningssystem som dels möjliggör korrekt dosering av muskelrelaxerande läkemedel dels indikerar när patienten kan väckas ur sin narkos; faktorer som bidrar till färre komplikationer, en bättre vårdupplevelse samt minskade kostnader.

"Användarvänlighet och en ökande benägenhet att kräva objektiv neuromuskulär kontroll av patienter som får muskelavslappnande läkemedel innebär att TetraGraph framöver har förutsättningar att spela en viktig roll vid kirurgiska ingrepp", säger Senzimes vd Lena
Söderström.

Studieresultaten kommer att offentliggöras i samband med en faktagranskad publikation i medicinsk tidskrift.

Publicerat: 1/12/2017 8:50:28 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se