Finwire om Absolicon: Absolicons företrädesemission blev kraftigt övertecknad

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Solfångarbolaget Absolicon Solar Concentrators företrädesemission på 31 miljoner kronor tecknades till 85,5 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 276 procent. Nyemissionen blev därmed kraftigt övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 98 procent med stöd av teckningsrätter. Någon övertilldelning i nyemissionen inte aktuell. Bolaget emitterar 238.125 nya aktier och har därefter 1,19 miljoner aktier utestående.

Eniara, som ägs av Absolicons vd Joakim Byström, har under perioden avyttrat
teckningsrätter utanför Aktietorget direkt till några personer som bedöms önskvärda som tillkommande ägare i bolaget. Däribland kan nämnas Göran Carstedt med lång erfarenhet från ledande befattningar inom Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative samt Patrik Nordenhed på Nordenhed Invest.

Absolicon kommer att tillföras 30 miljoner kronor efter emissionskostnader om 1 miljon kronor. Emissionen genomfördes utan emissionsgarantier. Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission.

"Vi är glada över förtroendet från våra aktieägare och det stora intresset från den övriga aktiemarknaden för det vi uträttar inom solenergiområdet. Absolicon genomför nu expansion enligt plan för att etablera produktionsanläggningar runt om i världen", kommenterar vd
Joakim Byström.

Publicerat: 4/21/2017 9:27:36 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se