Finwire om Jojka: Omval av styrelsen föreslås i Jojka

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieägarna i Jojka Communications kallas till årsstämma fredagen den 19 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Den sittande styrelsen, bestående av fyra ledamöter, föreslås till omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, motsvarande högst 5 miljoner nya aktier.

Publicerat: 4/21/2017 10:06:15 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se