Finwire om Initiator Pharma: Omval av styrelsen föreslås i Initiator Pharma

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieägarna i Initiator Pharma kallas till årsstämma som hålls den 16 maj i danska Århus.

Den sittande styrelsen, bestående av Magnus Persson, Henrik Moltke, Claus Olesen och Peter Holm, föreslås till omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om utfärdande av teckningsoptioner, warrants eller konvertibler.

Publicerat: 4/21/2017 2:07:26 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se