Finwire om True Heading: True Heading föreslår avknoppning och separatnotering av Seapilot

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Navigationsappsbolaget True Heading kommer vid årsstämman den 23 maj att begära stämmans mandat att utreda en möjlig delning av bolagen True Heading och det helägda dotterbolaget Seapilot genom utdelning till aktieägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen och en majoritet av ägarna i True Heading föreslår att bolaget True Heading och dotterbolaget Seapilot skall separeras genom utdelning av dotterbolagsaktierna till befintliga aktieägare i True Heading. Styrelsen kommer därför söka årsstämmans mandat att
gå vidare och utreda frågan om utdelning av dotterbolagsaktierna. Om styrelsen får stämmans stöd i frågan är avsikten att ett förslag anpassat till tillgängliga utdelningsbara medel och skattemässiga aspekter skall läggas fram på en extra stämma senare under året.

Ett komplett utdelningsförslag och övriga erforderliga handlingar kommer att tillhandahållas inför den extra stämma som ska fatta beslut om utdelningen. Avsikten är att aktiekapitalet i Seapilot i samband med utdelningen skall höjas till 500.000 kronor, att bolaget skall bli
publikt samt att aktierna skall listas på Aktietorget om så är möjligt.

Publicerat: 4/21/2017 3:37:53 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se