Finwire om Biotech-IgG: Biotech-IgG genomför styrelseförändringar i dotterbolag

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Biotech-IgGs ledning genomför styrelseförändringar i dotterbolaget Biotech-IG, detta som ett naturligt steg i den omorganisation som pågår i koncernen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nuvarande ledamöter avgår och som nya ledamöter väljs istället Mats Andersson, Stefan Nyman, Aram Soma och Alistair Hurst. Som ny verkställande direktör väljs Anders Edvardsson som idag även är vd för Biotech-igG.

- Vi känner stor glädje över att tidigare grundaren Alistair Hurst nu blivit rekryterad och invald som ny styrelseledamot i Biotech-IgG. Hans primära arbetsuppgift kommer vara att hjälpa till och konsolidera den svenska verksamheten med den danska för att uppnå bästa möjliga lönsamhet för koncernen, säger vd Anders Edvardsson.

Vid förvärvstillfället av den danska verksamheten 2009 omsatte företaget cirka 15,2 miljoner under ledning av Alistair Hurst. Målet är nu att bolaget skall återta en del av marknaden och öka både bolagets försäljning och resultat, heter det.

Publicerat: 7/13/2017 11:29:44 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se