Finwire om MobiPlus: Huvudägare i MobiPlus omstrukturerar ägande

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Havslyckan har den 12 juli överlåtit 0,4 miljoner aktier i MobiPlus till privat ägande hos Calle Mörck och Fredrik Alsgren. Det framgår av ett pressmeddelande.

Huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har gjort en omstrukturering i sitt ägande där man har överlåtit 0,2 miljoner aktier var till privat ägande.

Direkt innehav är enligt bolaget således oförändrat och huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har inga planer på att i dagsläget avyttra några av sina aktier vare sig privat eller via Havslyckan, heter det.

- Vi har en fortsatt stark tro på bolaget och ser inte i dagsläget några som helst skäl till att avyttra några aktier, vi är dessutom laddade nu inför det formella övertagandet av de förvärvade bolagen, säger Calle Mörck och Fredrik Alsgren i pressmeddelandet.

Publicerat: 7/13/2017 11:30:33 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se