Finwire om Phase Holographic: Rådgivare till Phase Holographic löser in sina optioner

Agentur:FWS
Signatur:newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Medicinteknikbolaget Phase Holographics optionsprogram som gavs ut i samband med noteringen på Aktietorget har nu utnyttjats av rådgivaren Ron Lowy.

Han har nu begärt inlösen av samtliga sina optioner. Lowy tecknar härigenom 10 766 aktier i optionsprogram 2012 och 44 000 aktier i optionsprogram 2013, totalt 54 766 aktier. Lowy finansierar inlösen och tillkommande skatter genom att avyttra delar av sitt aktieinnehav. Genom teckningen tillförs Phase Holographic 740 839 kronor, framgår det av ett pressmeddelande.

Tidigare har Klas Cramborn (styrelseordförande), Jan Richardsson (styrelseledamot) och en före detta styrelseledamot nyttjat hela sina optionsinnehav.

Publicerat: 7/14/2017 8:32:24 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se