Finwire om Plejd: Plejd ökade omsättningen men vände till minusresultat i andra kvartalet 2017

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, redovisar en rejält ökad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet hamnade samtidigt på minus.

Omsättningen uppgick till 6,9 miljoner kronor (0,6), en ökning med 1 050 procent mot föregående år. Aktiverat arbete för egen räkning var 1,9 miljoner kronor (2,2) och de totala rörelseintäkterna 8,8 miljoner kronor (2,8).

Resultatet före och efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (-1,1), motsvarande 0,058 kronor per aktie.


[Tabell 1]

Publicerat: 7/14/2017 8:47:37 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se