Finwire om Plejd: Plejd ökade omsättningen men vände till minusresultat i andra kvartalet 2017 (uppdaterad)

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
(uppdaterad nyhet efter tredje stycket)

Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, redovisar en rejält ökad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet hamnade samtidigt på minus.

Omsättningen uppgick till 6,9 miljoner kronor (0,6), en ökning med 1 050 procent mot föregående år. Aktiverat arbete för egen räkning var 1,9 miljoner kronor (2,2) och de totala rörelseintäkterna 8,8 miljoner kronor (2,8).

Resultatet före och efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (-1,1), motsvarande 0,058 kronor per aktie.

"Vi kunde inte önska en bättre start på vår resa. Som investerare hoppas jag att bolaget hittills har besvarat några väldigt viktiga frågor, det finns en stor marknad, vi kan leverera efterfrågade produkter och vår affärsmodell fungerar. Vi har byggt upp en värdekedja från egen utveckling till produktion, sälj, distribution och support och vi växer i mycket snabb takt", uppger vd Babak Esfahani i rapporten.

Bolaget upprepar de primära målen för 2017 om att växa i nettoomsättning och ta viktiga marknadsandelar. Målet är att lansera ytterligare fyra produkter under året och bygga ett mer konkurrenskraftigt erbjudande.


[Tabell 1]

Publicerat: 7/14/2017 8:52:05 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se