Finwire om Insplorion: Insplorions batterisensor har fått bekräftad nytta i studie

Agentur:FWS
Signatur:newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Insplorions batterisensor har fått nyttan med tekniken verifierad i samband med en studie som gjorts på Uppsala universitet.

”Våra tidigare resultat har påvisat att vår NPS-sensor effektivare mäter batteriets laddstatus, detta har nu bekräftats och stärkts. Vi har nu även resultat som visar hur vår sensor mäter åldring och temperatur mitt i batteriet, som också starkt efterfrågas för att bättre kunna nyttja batteriet fullt ut”, kommenterar Insplorions vd Patrik Dahlqvist i ett pressmeddelande.

”Vårt samarbete med Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet, har varit mycket lyckat. Dessa resultat är precis vad vi kunnat önska oss som vi nu förmedlar i de pågående dialogerna med våra industriella kontakter. Vi kan nu ta nästa steg med fokus på miniatyrisering och integrering med batteriets styrsystem", fortsätter han.

Projektet är finansierat av samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö.

Publicerat: 7/14/2017 9:02:57 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se