Finwire om MedicPen: Initial rapport indikerar positivt utfall av MedicPens studier i Kina, styrelsen utvärderar finansieringsalternativ

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Medicinteknikbolaget MedicPens studier i Kina avslutas nu i juli och en utvärderingsrapport kommer att tas fram och presenteras för styrelsen senast i augusti. Bolaget har dock fått en kortfattad initial rapport vilken indikerar att studiernas utfall är positiv.

Det skriver MedicPen i en uppdatering, i vilken bolaget även konstaterar att Pro behöver vissa anpassningar för att säljas på den kinesiska marknaden.

Bolagets fokus är just nu arbetet med att färdigutveckla version 2 av Medimi Smart för att därefter inleda försäljning i Danmark. Bolaget konstaterar att man "inom några månader har en produkt färdig till försäljning som ligger i absolut framkant."

Målsättningen är att under fjärde kvartalet 2017 ha färdigställt en Medimi Smart som är CE-märkt och klar för försäljning och användning i Danmark.

MedicPen har även fått rapporten med beräkningar och resultat från Bornholmsstudien och bolaget är mycket nöjda med utfallet. Utöver de positiva resultat som presenterats tidigare, det vill säga patienternas upplevelse och följsamhet, kan det konstateras att Medimi Smart har flera samhällsekonomiska fördelar, heter det.

Styrelsen utvärderar för tillfället några alternativa sätt att finansiera bolagets fortsatta utvecklingsarbete och marknadsinsatser.

- Jag har nu ägnat mycket tid åt att finna en bra finansieringslösning för att säkra bolagets fortsatta utvecklingsarbete och inte minst de kommande marknadsinsatserna. Vi fokuserar i stor utsträckning på NOPii-upphandlingen för tillfället vilket kräver ett mycket strukturerat och metodiskt arbetssätt. Oavsett hur utfallet av upphandlingen blir så har MedicPen tagit enormt stora steg framåt och grundlagt en framgångsrik marknadsintroduktion i Danmark och lite senare i USA och andra viktiga marknader, kommenterar vd Fredrik Westman.

Publicerat: 7/14/2017 10:50:33 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se