Finwire om BrainCool: BrainCool ökar förlusten i andra kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Medicinteknikbolaget BrainCool ökar förlusten i andra kvartalet 2017.

Omsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,2), en ökning med 150 procent mot föregående år. Aktiverat arbete för egen räkning var 0,5 miljoner kronor och de totala rörelseintäkterna var 1,2 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -4,6 miljoner kronor (-2,7).

Resultatet före skatt var -5,4 miljoner kronor (-2,7). Resultatet efter skatt blev -5,4 miljoner kronor (-2,7), motsvarande -0,23 kronor per aktie (-0,13).

Kassa och bank uppgick till 40,0 miljoner kronor per den 30 juni.

"Vi genomförde under andra kvartalet 2017 en företrädesemission som tillförde bolaget netto 41 miljoner kronor i likvida medel. Med kapitaltillskottet och marknadsgodkännanden i USA och Australien kommer ett stort fokus ligga på att generera försäljning, skapa intäkter och därmed bygga värden. För våra utvecklingsprojekt sonderar vi även möjligheten till finansiering inom ramen för EU:s olika program", kommenterar vd Martin Waleij.

BrainCool befinner sig i en fas av utveckling och kliniska prövningar med begränsade och svårprognotiserade intäkter den närmaste tiden. Framtida kapitalresurser påverkas av regulatoriska processer, försäljningsstrategi samt möjlig utlicensiering av produkter. Bolaget
har en uttalad strategi att arbeta med marknader med tydliga medicinska behov och som har behov av innovationer där möjligheterna för akademiskt forskningsstöd är goda. Detta för att underlätta finansiering av klinisk utvärdering och utveckling, skriver bolaget om framtidsutsikterna.[Tabell 1]

Publicerat: 8/10/2017 9:24:12 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se