Finwire om Aptahem: Aptahem vill göra Apta-1 till ett akutläkemedel enligt nyantagen utecklingsplan

Agentur:FWS
Signatur:Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire
Aptahems styrelse har med hjälp av sitt vetenskapliga råd antagit en reviderad utvecklingsplan för sin läkemedelskandidat Apta-1. Målet är att utveckla det till ett akutläkemedel som stoppar de organ- och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten bland sepsispatienter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sepsis är ett vanligt förekommande, allvarligt och akut sjukdomstillstånd som uppstår då kroppens immunsystem reagerar kraftigt på en infektion. Idag saknar sjukvården en effektiv behandling för att minska risken för organskador tills infektionen är under kontroll, skriver företaget.

Aptahems mål är att ansöka om en klinisk fas 1-prövning under det fjärde kvartalet nästa år och påbörja en klinisk studie under det första kvartalet år 2019.

Publicerat: 8/11/2017 8:56:40 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se