Finwire om Sivers IMA: Sivers IMA:s brittiska dotterbolag CST Global i samarbete med universitet i Skottland

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Teknikföretaget Sivers IMA:s brittiska dotterbolag CST Global samarbetar med University of Glasgow för att gemensamt installera och driva en MOCVD-maskin, metalorganic chemical vapour deposition, inom sin gjuterianläggning. Universitetet kommer att äga maskinen medan CST Global sköter installationen och driften. Driftskostnaderna kommer att delas mellan parterna, enligt ett pressmeddelande.

Publicerat: 8/11/2017 9:25:19 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se