Finwire om Precisionsmetall Group: Precisionsmetall omsatte 3,6 miljoner kronor i augusti

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Metallhandelsbolaget Precisionsmetall, som tidigare hette GoldX, ökade omsättningen till 3,6 miljoner kronor (2,4) i augusti. Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, blev 457 000 kronor och efter avskrivningar, ebit, 339 000 kronor. Här anges dock inga jämförelsetal, enligt ett pressmeddelande.

"Fokus under perioden har varit att intensifiera marknadsarbetet i Precisionsstål i Stockholm i form av bearbetning av befintliga och nya kunder inom vårt försäljningsområde. Vi ser att efterfrågan på våra produkter och tjänster runt om i landet är stor vilket vi kommer att bearbeta noggrant för att öka tillväxten i bolaget", skriver Precisionsmetall.

Precisionsmetall Group har med start den 1 september flyttat ner verksamheten med handeln om ädla metaller mot privatpersoner till sitt helägda dotterbolag StureG. Anledningen är att skapa en mer enhetlig struktur och bättre kunna särskilja bolagets verksamheter där varje rörelsegren bedrivs i ett dotterbolag istället för moderbolaget.

Publicerat: 9/13/2017 10:11:39 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se