Avonova Sverige AB


ORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556560-6018  
Kaja Wannberg  
  

Bolaget är inte längre listat. Information nedan var giltig vid bolagets sista handelsdag, vilket var 12/6/2012

Insynsställningar

Ställning Från Till
Övriga med insyn 2/1/2011  

Innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Kaja Wannberg aktie AVON 2,000


Transaktioner (filtrerad enligt sökningen i föregående steg

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
7/12/2012 Kaja Wannberg aktie AVON     Omvänd Split 1:10   -18,000 2,000
3/15/2012 Kaja Wannberg aktie AVON     Ökade innehav   10,000 20,000
1/25/2012 Kaja Wannberg aktie AVON   Sen rapportering
17 dagar
Handlat: 1/25/2012
Rapporterat: 2/24/2012  
Ökade innehav   630 10,000
1/23/2012 Kaja Wannberg aktie AVON     Ökade innehav   9,370 9,370
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se