AktieTorgets insynsregister är nedlagt

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Senaste dygnets registrerade transaktioner

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

Bolag Anledningar Från (Datum) Till (Datum)

Sökresultat

Datum VP-Namn Innehavare   Överträdelse Ändringens art Antal Antal efter ändring
7/1/2016 CRNO B Närstående: Sten R Sörensen     Ökade innehav   3,000 427,200
7/1/2016 PB Närstående: Hans Orre     Aktielån ut-lånat   -700,000 14,100,886
7/1/2016 PB Närstående: Hans Orre     Aktielån in-lånat   700,000 1,056,492
7/1/2016 SDET Närstående: Ebba Fåhreus     Riktad emission   192,308 192,308
7/1/2016 SDET Närstående: Pär Henriksson     Riktad emission   448,718 448,718
7/1/2016 SDET Närstående: Per-Ola RosenqvistPer-Ola Rosenqvist     Riktad emission   448,718 448,718
7/1/2016 SDET TO2 Närstående: Ebba Fåhreus     Option tilldelad   100,000 100,000
7/1/2016 SDET TO2 Närstående: Pär Henriksson     Option tilldelad   660,000 660,000
7/1/2016 SDET TO2 Sara Nehlstedt     Option tilldelad   50,000 50,000
7/1/2016 SDET TO2 Sören Nielzén     Option tilldelad   50,000 50,000
7/1/2016 SDET TO2 Närstående: Per-Ola RosenqvistPer-Ola Rosenqvist     Option tilldelad   465,000 465,000
7/1/2016 SDET TO2 Martin Terins     Option tilldelad   250,000 250,000
7/1/2016 SDET TO2 Erik von Schenck     Option tilldelad   100,000 100,000
7/1/2016 WNT Tommy Andersson     Korrigering   -750 1,005,087
6/30/2016 ECC Närstående: Lennart Olofsson     Minskade innehav   -220,000 4,885,008
6/30/2016 ECC Peter Nygårds     Ökade innehav   100,000 100,000
6/30/2016 ECC Anders Dalstål     Ökade innehav   50,000 50,000
6/30/2016 ECC Roger Östlin     Ökade innehav   20,000 20,000
6/30/2016 ECC Niklas Ekblom     Ökade innehav   50,000 50,000
6/30/2016 EURO Johan Westman     Ökade innehav   10,000 1,300,002
6/30/2016 IDOGEN Agneta Edberg     Ökade innehav   2,904 6,169
6/30/2016 RAIL Närstående: Ulf Marklund     Minskade innehav   -5,000 305,281
6/30/2016 RAIL Närstående: Ulf Marklund     Minskade innehav   -160,000 310,281
6/30/2016 USE B Närstående: Anders Lagerberg     Ändrad närståendekrets   -1,000 0
6/30/2016 USE B Närstående: Anders Lagerberg     Minskade innehav   -18,686,487 34,850,607
6/30/2016 YILD Närstående: Hans Wiklund     Ökade innehav   97,000 2,995,702
6/29/2016 BOTX Johan Norman     Ökade innehav   10,000 86,312
6/29/2016 ECC Närstående: Lennart Olofsson     Minskade innehav   -126,463 5,105,008
6/29/2016 NFO Martin Hagbyhn     Nyemission   1,000,000 1,000,000
6/28/2016 BRAIN Närstående: Martin Waleij     Ökade innehav   20,000 20,000
6/28/2016 CAM B Richard Andborn     Förstagångsanmälan   18,000,000 18,000,000
6/28/2016 CRNO B Klementina Österberg     Ökade innehav   2,900 16,900
6/28/2016 HQ Närstående: Christer Sandberg     Företrädesemission   12,584,289 62,921,449
6/28/2016 NFO Kenneth Svensson     Nyemission   53,125 265,625
6/28/2016 SEZI Adam Dahlberg     Företrädesemission   322,066 2,638,732
6/28/2016 SEZI Anders Jacobson     Företrädesemission   6,000 6,000
6/27/2016 BOTX Johan Norman     Ökade innehav   10,000 76,312
6/27/2016 BRAIN Martin Waleij     Ökade innehav   3,000 626,241
6/27/2016 BRAIN Mats Forsman     Ökade innehav   5,000 5,000
6/27/2016 DEMI B Håkan Gustafsson     Riktad emission   148,691 743,458
6/27/2016 DEMI B Cornelio Casido     Riktad emission   733,542 1,552,494
6/27/2016 DEMI B Närstående: Thomas Lundgren     Riktad emission   1,153,076 3,711,684
6/27/2016 DEMI B Närstående: Håkan Gustafsson     Riktad emission   1,107,603 3,422,801
6/27/2016 DEMI B Christian Bönnelyche     Riktad emission   149,054 205,372
6/27/2016 OS Närstående: Bertil Haglund     Ökade innehav   5,667,751 5,667,751
6/27/2016 OS Kapitalförsäkring: Per Nilsson *     Förstagångsanmälan   350,000 350,000
6/27/2016 PROVIT Närstående: Bawan Faraj     Förstagångsanmälan   2,500,000 2,500,000
6/27/2016 PROVIT Närstående: Peter Klein     Förstagångsanmälan   2,500,000 2,500,000
6/27/2016 PROVIT Oscar Wennerström     Förstagångsanmälan   250,000 250,000
6/27/2016 PROVIT Närstående: Jarmo Järvenpää     Förstagångsanmälan   3,000 3,000
6/27/2016 PROVIT Torvald Thedéen     Förstagångsanmälan   15,000 15,000
6/27/2016 VIDS John Goliats     Ökade innehav   7,000 22,000
6/23/2016 ECO B Åke Paulsson     Ändringar utanför insynsställning   -468,707 334,216
6/23/2016 ECO B Närstående: Åke Paulsson     Ändringar utanför insynsställning   6,406 38,436
6/23/2016 ECO B Närstående: Åke Paulsson     Ändringar utanför insynsställning   4,122 24,739
6/23/2016 ECO B Svante Larsson     Förstagångsanmälan   1,478,366 1,478,366
6/23/2016 ECO B Närstående: Svante Larsson     Förstagångsanmälan   44,000 44,000
6/23/2016 ECO B Närstående: Svante Larsson     Förstagångsanmälan   353,085 353,085
6/23/2016 ECO BTU B Närstående: Åke Paulsson     Ändringar utanför insynsställning   -2,061 0
6/23/2016 ECO BTU B Närstående: Åke Paulsson     Ändringar utanför insynsställning   -3,203 0
6/23/2016 GABA Ola Skanung     Förstagångsanmälan   3,500 3,500
6/23/2016 HEART Närstående: Gunnar Nihlén     Företrädesemission   125 1,125
6/23/2016 NFO Närstående: Tomas Ängkulle     Nyemission   4,200,000 4,575,000
6/23/2016 SEZI Ulf Lindskog     Företrädesemission   227,326 1,877,326
6/23/2016 VSD B Närstående: Toni Speidel     Aktielån ut-lånat   -5,000 3,374,598
6/22/2016 ABSL Närstående: Joakim Byström     Förstagångsanmälan   332,933 332,933
6/22/2016 ABSL Närstående: Joakim Byström     Förstagångsanmälan   166,667 166,667
6/22/2016 ABSL Olle Olsson     Förstagångsanmälan   500 500
6/22/2016 ABSL Sören Olsson     Förstagångsanmälan   150 150
6/22/2016 AHA Goran Ristic     Ökade innehav   12,391 103,391
6/22/2016 BRAIN Martin Waleij     Ökade innehav   3,000 623,241
6/22/2016 DBP B Närstående: Igor Lokot     Ökade innehav   4,000 68,250
6/22/2016 ENVI UR B Jan Sandberg     Minskade innehav   -1,000 206,567
6/22/2016 LUCE Arne Björhn     Nyemission   15,374 22,874
6/22/2016 LUCE Närstående: Arne BjörhnLars Linzander     Optionslösen   88,905 311,766
6/22/2016 LUCE Per-Ove Melinder     Optionslösen   2,515 44,029
6/22/2016 LUCE Lars Linzander     Ökade innehav   2,500 16,250
6/22/2016 LUCE Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow *     Optionslösen   49,821 200,794
6/22/2016 LUCE Närstående: Lars Linzander     Optionslösen   24,475 157,900
6/22/2016 LUCE TO 1 Arne Björhn     Outnyttjad   -15 0
6/22/2016 LUCE TO 1 Arne Björhn     Optionslösen   -307,480 15
6/22/2016 LUCE TO 1 Närstående: Arne BjörhnLars Linzander     Optionslösen   -1,778,108 0
6/22/2016 LUCE TO 1 Lars Linzander     Minskade innehav   -50,000 0
6/22/2016 LUCE TO 1 Per-Ove Melinder     Optionslösen   -50,300 0
6/22/2016 LUCE TO 1 Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow *     Outnyttjad   -8 0
6/22/2016 LUCE TO 1 Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow *     Optionslösen   -996,420 8
6/22/2016 LUCE TO 1 Närstående: Lars Linzander     Optionslösen   -489,500 0
6/22/2016 NFO Närstående: Tomas Ängkulle     Nyemission   75,000 375,000
6/22/2016 SEZI Rianne Lundqvist Waninge     Företrädesemission   1,350 3,350
6/21/2016 DIGS Närstående: Anders Eriksson     Förstagångsanmälan   4,500 4,500
6/21/2016 DIGS Närstående: Ulf GejhammarAnders ErikssonKenneth ErikssonPontus GustafssonStellan Orre     Förstagångsanmälan   2,500,000 2,500,000
6/21/2016 ENVI UR B Jan Sandberg     Minskade innehav   -81,433 207,567
6/21/2016 ENVI UR B Jan Sandberg     Företrädesemission   289,000 289,000
6/21/2016 LITI Daniel Hultgren     Ökade innehav   3,000 22,661
6/21/2016 SEZI Närstående: Martin Boström     Företrädesemission   19,774 177,968
6/21/2016 SEZI Lars Wiklund     Företrädesemission   1,100 9,900
6/21/2016 SMG Catinka Sjöberg     Förstagångsanmälan   2,000 2,000
6/21/2016 VIDS Närstående: Magnus KnivingDaniel UttermanStephan Knowles     Förstagångsanmälan   4,181,294 4,181,294
6/21/2016 VIDS Närstående: Daniel Utterman     Förstagångsanmälan   442,706 442,706
6/21/2016 VIDS Närstående: John Goliats     Förstagångsanmälan   4,417 4,417
6/21/2016 VIDS John Goliats     Förstagångsanmälan   15,000 15,000
6/21/2016 VIDS Gunnar Knowles     Förstagångsanmälan   40,000 40,000
6/21/2016 VIDS Thomas Edselius     Förstagångsanmälan   6,667 6,667
6/21/2016 WNT Per-Ola Forsberg     Ökade innehav   4,000 4,000
6/20/2016 BOTX Johan Norman     Ökade innehav   10,000 66,312
6/20/2016 HEART Närstående: Gunnar Nihlén     Företrädesemission   9,000 1,182,449
6/20/2016 HEART Närstående: Azad Najar     Företrädesemission   13,000 3,600,564
6/20/2016 HEART Christina Hugosson     Företrädesemission   8,000 38,000
6/20/2016 HEART Gerald Engström     Företrädesemission   30,000 70,000
6/20/2016 HEART Närstående: Lars Peter Harbing     Företrädesemission   25,000 25,000
6/20/2016 IDOGEN Agneta Edberg     Ökade innehav   475 3,265
6/20/2016 LITI Henrik Lundin     Ökade innehav   6,000 87,330
6/20/2016 SMG Anders Brinck     Förstagångsanmälan   1,914,199 1,914,199
6/20/2016 SMG Närstående: Anders Brinck     Förstagångsanmälan   351,200 351,200
6/20/2016 SMG Närstående: Lars BilkKaveh Pourshahidi     Förstagångsanmälan   120,909 120,909
6/20/2016 SMG Närstående: Fredrik Larsson     Förstagångsanmälan   736,144 736,144
6/20/2016 SMG Oskar Arrenius     Förstagångsanmälan   633,642 633,642
6/20/2016 SMG Anders Uhnér     Förstagångsanmälan   127,640 127,640
6/20/2016 SMG Pernilla Berglund     Förstagångsanmälan   147,927 147,927
6/20/2016 SMG Daniel Zackrisson     Förstagångsanmälan   371,693 371,693
6/20/2016 SMG Mats Jankell     Förstagångsanmälan   160,540 160,540
6/20/2016 SMG Närstående: Mats Jankell     Förstagångsanmälan   155,105 155,105
6/20/2016 SMG Närstående: Mats Jankell     Förstagångsanmälan   3,000 3,000
6/20/2016 SMG Närstående: Christer Karlsson     Förstagångsanmälan   42,000 42,000
6/20/2016 SMG Närstående: Christer Karlsson     Förstagångsanmälan   1,000 1,000
6/20/2016 SMG Närstående: Erik Gustafsson     Förstagångsanmälan   171,181 171,181
6/20/2016 TRAN A Närstående: Fredrik Vojbacke     Ökade innehav   27,919 27,919
6/19/2016 IMS Närstående: Lars PerssonElisabeth Fäldt     Aktielån återlämnat   15,000 1,145,000
6/17/2016 BRAIN Jens Kinnander     Nyemission   3,000 13,000
6/17/2016 IDOGEN Närstående: Ingvar Karlsson     Ökade innehav   5,500 5,500
6/17/2016 IDOGEN Lars Hedbys     Ökade innehav   9,108 9,108
6/17/2016 LITI Daniel Drambo     Ökade innehav   6,000 69,014
6/17/2016 NFO Närstående: Lars Elmberg     Ökade innehav   85,529 1,000,000
6/17/2016 NFO Närstående: Lars Elmberg     Företrädesemission   182,894 914,471
6/17/2016 NFO Lars Elmberg     Ökade innehav   105,823 199,000
6/17/2016 NFO Lars Elmberg     Företrädesemission   18,635 93,177
6/17/2016 PLUN Närstående: Hans Östlund     Ökade innehav   1,000 66,495
6/17/2016 TRANS Närstående: Magnus Johansson     Aktielån ut-lånat   -900,000 7,459,000
6/17/2016 USE B Håkan Gustâv     Ökade innehav   460,790 1,460,790
6/16/2016 ABI Paul Storm     Ökade innehav   12,000 915,457
6/16/2016 ABI Mats Budh     Ökade innehav   6,700 419,735
6/16/2016 ABI Närstående: Mats Budh     Ökade innehav   9,300 43,800
6/16/2016 AHA Goran Ristic     Ökade innehav   10,000 91,000
6/16/2016 AQ Maj-Britt Kühnemann     Ökade innehav   113 313
6/16/2016 BOSJO Närstående: Ragnar Boman     Förstagångsanmälan   1,000 1,000
6/16/2016 BOSJO Närstående: Juhani Nyman     Förstagångsanmälan   50,000 50,000
6/16/2016 BOSJO Närstående: Åsa Ohlström     Förstagångsanmälan   900 900
6/16/2016 DBP B Närstående: Igor Lokot     Ökade innehav   200 64,250
6/16/2016 QUICK Närstående: Lennart Sjölund     Ökade innehav   6,498 2,116,167
6/16/2016 TRAN A Guntis Brands     Förstagångsanmälan   2,430,897 2,430,897
6/15/2016 A1M Närstående: Anders Ermén     Företrädesemission   448 1,464
6/15/2016 QUICK Närstående: Lennart Sjölund     Ökade innehav   2,053 2,109,669
6/15/2016 REDW Martin Vidaeus     Förstagångsanmälan   1,158,100 1,158,100
6/15/2016 REDW Hans Ageland     Förstagångsanmälan   380,300 380,300
6/15/2016 REDW Charles du Mee     Förstagångsanmälan   558,100 558,100
6/15/2016 REDW Gunnar Mattsson     Förstagångsanmälan   6,000 6,000
6/15/2016 REDW Ingrid Atteryd-Heiman     Förstagångsanmälan   5,000 5,000
6/15/2016 REDW Närstående: Ingrid Atteryd-Heiman     Förstagångsanmälan   28,000 28,000
6/15/2016 REDW Bengt Furberg     Förstagångsanmälan   1,500 1,500
6/15/2016 REDW TO 1 Martin Vidaeus     Förstagångsanmälan   2,000 2,000
6/15/2016 REDW TO 1 Hans Ageland     Förstagångsanmälan   2,000 2,000
6/15/2016 REDW TO 1 Charles du Mee     Förstagångsanmälan   2,000 2,000
6/15/2016 REDW TO 1 Gunnar Mattsson     Förstagångsanmälan   4,800 4,800
6/15/2016 REDW TO 1 Ingrid Atteryd-Heiman     Förstagångsanmälan   4,000 4,000
6/15/2016 REDW TO 1 Närstående: Ingrid Atteryd-Heiman     Förstagångsanmälan   22,400 22,400
6/15/2016 REDW TO 1 Bengt Furberg     Förstagångsanmälan   1,200 1,200
6/15/2016 SEZI Thomas Carlsson     Ökade innehav   10,000 184,038
6/15/2016 SEZI TR Thomas Carlsson     Outnyttjad   -80,212 0
6/15/2016 SEZI TR Thomas Carlsson     Företrädesemission   -80,000 80,212
6/14/2016 BOTX Johan Norman     Ökade innehav   6,312 56,312
6/14/2016 CRNO A Sverker Jern     Förstagångsanmälan   232,760 232,760
6/14/2016 CRNO A Niklas Bergh     Förstagångsanmälan   230,128 230,128
6/14/2016 CRNO A Jonas Fajerson Säljö     Förstagångsanmälan   135,440 135,440
6/14/2016 CRNO A Björn Dahlöf     Förstagångsanmälan   123,920 123,920
6/14/2016 CRNO B Sverker Jern     Förstagångsanmälan   931,040 931,040
6/14/2016 CRNO B Närstående: Sverker Jern     Förstagångsanmälan   23,044 23,044
6/14/2016 CRNO B Niklas Bergh     Förstagångsanmälan   920,512 920,512
6/14/2016 CRNO B Jonas Fajerson Säljö     Förstagångsanmälan   541,760 541,760
6/14/2016 CRNO B Björn Dahlöf     Förstagångsanmälan   495,680 495,680
6/14/2016 CRNO B Närstående: Sten R Sörensen     Förstagångsanmälan   424,200 424,200
6/14/2016 CRNO B Catharina Bäärnhielm     Förstagångsanmälan   193,900 193,900
6/14/2016 CRNO B Klementina Österberg     Förstagångsanmälan   14,000 14,000
6/14/2016 CRNO B Jan Pilebjer     Förstagångsanmälan   16,100 16,100
6/14/2016 CRNO B Pia Larsson     Förstagångsanmälan   650,400 650,400
6/14/2016 CRNO B Andreas Blom     Förstagångsanmälan   2,800 2,800
6/14/2016 CRNO TO Sverker Jern     Förstagångsanmälan   22,770 22,770
6/14/2016 CRNO TO Niklas Bergh     Förstagångsanmälan   22,770 22,770
6/14/2016 CRNO TO Jonas Fajerson Säljö     Förstagångsanmälan   22,770 22,770
6/14/2016 CRNO TO Björn Dahlöf     Förstagångsanmälan   22,770 22,770
6/14/2016 CRNO TO Närstående: Sten R Sörensen     Förstagångsanmälan   35,783 35,783
6/14/2016 CRNO TO Catharina Bäärnhielm     Förstagångsanmälan   22,770 22,770
6/14/2016 CRNO TO Närstående: Karin Wåhlander     Förstagångsanmälan   130,116 130,116
6/14/2016 FOLLI Pontus Dunér     Ökade innehav   200 428,000
6/13/2016 SEZI TR Thomas Carlsson     Minskade innehav   -16,000 160,212
6/13/2016 YILD Anders Hilmersson     Byte av aktieslag   1,120 1,120
6/13/2016 YILD Närstående: Anders Hilmersson     Byte av aktieslag   464,526 464,526
6/13/2016 YILD Lars Lind     Byte av aktieslag   90,852 90,852
6/13/2016 YILD Närstående: Lars Lind     Byte av aktieslag   422,855 422,855
6/13/2016 YILD Närstående: Hans Wiklund     Byte av aktieslag   2,898,702 2,898,702
6/13/2016 YILD Tommy Marklund     Byte av aktieslag   38,322 38,322
6/13/2016 YILD Närstående: Tommy Marklund     Byte av aktieslag   108,658 108,658
6/13/2016 YILD A Närstående: Anders Hilmersson     Byte av aktieslag   -22,584 0
6/13/2016 YILD A Närstående: Lars Lind     Byte av aktieslag   -17,584 0
6/13/2016 YILD A Närstående: Hans Wiklund     Byte av aktieslag   -126,599 0
6/13/2016 YILD A Lars Lind     Byte av aktieslag   -47,010 0
6/13/2016 YILD A Närstående: Tommy Marklund     Byte av aktieslag   -2,583 0
6/13/2016 YILD B Anders Hilmersson     Byte av aktieslag   -1,120 0
6/13/2016 YILD B Närstående: Anders Hilmersson     Byte av aktieslag   -441,942 0
6/13/2016 YILD B Närstående: Lars Lind     Byte av aktieslag   -405,271 0
6/13/2016 YILD B Tommy Marklund     Byte av aktieslag   -38,322 0
6/13/2016 YILD B Närstående: Hans Wiklund     Byte av aktieslag   -2,771,703 0
6/13/2016 YILD B Lars Lind     Byte av aktieslag   -43,842 0
6/13/2016 YILD B Närstående: Tommy Marklund     Byte av aktieslag   -106,075 0
6/10/2016 APTA Charlotte Edenius     Förstagångsanmälan   2,000 2,000
6/10/2016 ORT A Närstående: Roy Forslund     Ökade innehav   50,000 242,000
6/10/2016 ORT B Roy Forslund     Ökade innehav   364 149,626
6/10/2016 RBASE Jan Ryderstam     Minskade innehav   -7,926 1,038,074
6/10/2016 SERT Jan Sonnvik     Ökade innehav   1,300 28,266
6/9/2016 AHA Närstående: Özkan Ego     Ökade innehav   187,500 1,251,705
6/9/2016 AHA Närstående: Özkan Ego     Ökade innehav   11,814 59,070
6/9/2016 AHA TO 1 Närstående: Özkan Ego     Optionslösen   -23,628 0
6/9/2016 AHA TO 1 Närstående: Özkan Ego     Optionslösen   -375,000 0
6/9/2016 APTA Johan Lindh     Korrigering av felaktig anmälan   -1,000 539,000
6/9/2016 APTA Johan Lindh     Korrigering   1,000 540,000
6/9/2016 MPOS TO4 Tomas Gustafsson     Ökade innehav   85,000 85,000
6/9/2016 MPOS TO4 Per Ekström     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Christer Ljungberg     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Olof Sandén     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Ulf Troedsson     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Bo Lennernäs     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Torben Jörgensen     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Martin Johnsson     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Oscar Sjöberg     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Andreas Bergqvist     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Hanna Syrén     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Markus Eriksson     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 MPOS TO4 Kauko Haapasari     Ökade innehav   50,000 50,000
6/9/2016 QBNK Carl Petruson     Ökade innehav   1,200 12,200
6/9/2016 SEZI TR Thomas Carlsson     Minskade innehav   -4,500 176,212
6/8/2016 A1M TR Magnus Gram     Minskade innehav   -672,900 0
6/8/2016 A1M TR Närstående: Tomas Eriksson   Sen rapportering: 7 dagar   Minskade innehav   -400,000 0
6/8/2016 SERT Närstående: Thomas Pileby     Minskade innehav   -50,000 660,000
6/8/2016 SEZI Thomas Carlsson     Minskade innehav   -6,674 174,038
6/7/2016 A1M Närstående: Anders Ermén     Företrädesemission   3,228 10,497
6/7/2016 A1M Närstående: Anders Ermén     Företrädesemission   448 1,464
6/7/2016 ABI Mats Budh     Gåva skänkt   -10,000 413,035
6/7/2016 ABI Närstående: Mats Budh     Gåva mottagen   10,000 10,000
6/7/2016 DBP B Närstående: Igor Lokot     Ökade innehav   50,012 64,050
6/7/2016 DBP TR B Närstående: Igor Lokot     Outnyttjad   -2 0
6/7/2016 DBP TR B Närstående: Igor Lokot     Minskade innehav   -150,036 2
6/7/2016 LATF B Närstående: Anders Nilsson     Ökade innehav   10,000 1,020,000
6/7/2016 PHLOG TO PERS Mats Högberg     Option tilldelad   50,000 50,000
6/7/2016 RECY B Göran Ahlquist     Ökade innehav   10,000 1,756,000
6/6/2016 LITI Thomas Petersson     Korrigering   15,000 78,448
6/6/2016 RLS Närstående: Kristina Runge     Ökade innehav   2,850 520,000
6/6/2016 RLS Kristina Runge     Ökade innehav   1,564 1,564
6/3/2016 DEMI B Christian Bönnelyche     Minskade innehav   -546,228 56,318
6/3/2016 DENT Håkan Nilsson     Minskade innehav   -40,000 0
6/3/2016 EURO Anders Nilsson     Ökade innehav   18,078 99,460
6/3/2016 FOLLI Pontus Dunér     Ökade innehav   300 427,800
6/3/2016 LATF B Anders Nilsson     Ökade innehav   2,890 182,500
6/3/2016 SERT Jan Sonnvik     Ökade innehav   25,000 26,966
6/2/2016 A1M Stefan Hansson     Företrädesemission   7,692 2,298,510
6/2/2016 A1M Bo Åkerström     Ökade innehav   10,000 2,560,066
6/2/2016 A1M Närstående: Magnus Gram     Företrädesemission   904 2,939
6/2/2016 A1M Tomas Eriksson     Ökade innehav   11,091 352,500
6/2/2016 A1M Närstående: Fredrik Olsson     Företrädesemission   2,627,411 15,760,467
6/2/2016 A1M Närstående: Fredrik Olsson     Ökade innehav   1,653,848 1,960,720
6/2/2016 A1M Martin Austin     Företrädesemission   1,972 17,787
6/2/2016 A1M Eddie Thordarson     Företrädesemission   4,444 14,444
6/2/2016 A1M Johan Oskarsson     Ökade innehav   2,000 8,362
6/2/2016 A1M TR Johan Oskarsson     Företrädesemission   -4,500 0
6/2/2016 A1M TR Cristina Glad     Minskade innehav   -62,804 0
6/2/2016 A1M TR Gunnar Telhammar     Outnyttjad   -527 0
6/2/2016 A1M TR Gunnar Telhammar     Minskade innehav   -8,473 527
6/2/2016 A1M TR Bo Åkerström     Företrädesemission   -22,500 0
6/2/2016 A1M TR Bo Åkerström     Minskade innehav   -2,527,566 22,500
6/2/2016 A1M TR Tomas Eriksson     Företrädesemission   -24,957 0
6/2/2016 A1M TR Tomas Eriksson     Minskade innehav   -316,452 24,957
6/2/2016 A1M TR Anders Ermén     Minskade innehav   -120,773 0
6/2/2016 A1M TR Närstående: Fredrik Olsson     Företrädesemission   -3,721,158 0
6/2/2016 AMH2 B Martin Jakobsen     Förstagångsanmälan   1,000 1,000
6/2/2016 CEAB Närstående: Klas Åström     Ökade innehav   4,000 44,000
6/2/2016 EASY B Richard Bagge     Ökade innehav   43,315 1,383,398
6/2/2016 FOLLI Närstående: Pontus Dunér     Ökade innehav   100 100
6/2/2016 FOLLI Närstående: Pontus Dunér     Ökade innehav   100 100
6/2/2016 ORE Otto Persson     Ökade innehav   193,000 193,000
6/2/2016 WNT Kjell Stenberg     Företrädesemission   97,876 1,370,278
6/2/2016 WNT TO 2 Kjell Stenberg     Option tilldelad   24,469 24,469
6/1/2016 LITI Thomas Petersson     Korrigering   57,804 63,448
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget
* = Närstående kapitalförsäkring

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se