Annual Reports, Prospects, Memoranda and other documents from: Cherry

DateCategoryName
5/3/2017Annual ReportsAnnual Report 2016
4/24/2017Annual ReportsÅrsredovisning 2016
4/28/2016Annual ReportsAnnual Report 2015
4/20/2016Annual ReportsÅrsredovisning 2015
5/8/2015Annual ReportsÅrsredovisning 2014
5/8/2015Annual ReportsAnnual report 2014
4/29/2014Annual ReportsAnnual report 2013
4/29/2014Annual ReportsÅrsredovisning 2013
4/17/2014DocumentKallelse till årsstämma 2014
4/17/2014DocumentFullmaktsformulär inför årsstämma 2014
4/17/2014DocumentBeslutsbilaga - Styrelsens förslag till beslut 2014
4/17/2014DocumentVillkor för teckningsoptioner 2014
5/7/2013Offering DocumentInlösenförfarande 2013
5/3/2013Annual ReportsAnnual report 2012
5/3/2013Annual ReportsÅrsredovisning 2012
4/17/2012Annual ReportsÅrsredovisning 2011
4/20/2011Annual ReportsÅrsredovisning 2010
4/20/2011Annual ReportsAnnual report 2010
5/5/2010Annual ReportsÅrsredovisning 2009
3/17/2010Memoranda of issueMemorandum
4/29/2009Annual ReportsÅrsredovisning 2008
4/29/2008Annual ReportsÅrsredovisning 2007
5/8/2007Annual ReportsÅrsredovisning 2006
9/12/2006ProspectsNoteringsprospekt

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se