Publicerade nyheter från nyhetsbyrån Finwire (Upp till 15 minuters fördröjning)

DatumTidNyhetsrubrik
3/31/20178:16 AMBeowulf Mining får deadline till 28 april att besvara yttrande om Kallak
3/27/20175:22 PMBeowulf Mining ska granska RAÄ och Naturvårdsverkets yttrande om Kallak
3/27/20174:20 PMRAÄ och Naturvårdsverket kräver fördjupad MKB från Beowulf Mining för ansökan om Kallak
3/27/20173:22 PMBeowulf Mining räknar med analyssvar angående grafitprojektet mot slutet av april
3/27/20178:08 AMBeowulf Mining har slutfört borrningar i grafitprojekt - funnit mineraliseringar i samtliga hål
3/13/20178:15 AMBeowulf Mining lämnar uppdatering av grafitborrningsprogrammet i Finland
2/28/20178:05 AMBeowulf Mining minskar förlusten för 2016
2/24/20178:20 AMBeowulf Mining har lämnat in skrivelse till Bergsstaten gällande Kallak
2/22/201710:04 AMBeowulf Mining träffade Bergsstaten den 20 februari och diskuterade Kallak
2/22/20178:06 AMBeowulf Mining har inlett borrningar vid grafitfyndigheten Aitolampi i Finland
2/20/201711:15 AMBeowulf Mining kommenterar dagens kursutveckling - har inte någon ny information om koncession
2/20/201710:23 AMBergsstaten hoppas på lösning på Beowulf Minings bearbetningskoncession inom kort
2/15/20178:33 AMBeowulf Mining uppdaterar kring bearbetningskoncessionen i Kallak
2/2/20172:24 PMBeowulf Mining ska besvara Bergsstaten senast 15 februari, handeln återupptas klockan 14.45
2/1/201711:51 AMBeowulf Mining blev överraskad av att Länsstyrelse skickade tillbaka Kallak till Bergsstaten
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se