Publicerade nyheter från nyhetsbyrån Finwire (Upp till 15 minuters fördröjning)

DatumTidNyhetsrubrik
6/19/20178:38 AMBeowulf Mining uppmanar Bergsstaten att fatta beslut om Kallak
6/19/20177:38 AMBergmästare anser att Beofulf Minings Kallak-projekt befinner sig i moment 22 - SVT
6/16/20176:04 PMLänsstyrelsen avstår från att ta ställning till Beowulf Minings gruvdriftsansökan i Kallak
6/16/20178:24 AMBeowulf Mining uppdaterar om Åtvidaberglicensen
5/26/20178:50 AMBeowulf Mining redovisar små resultatförändringar
5/24/20178:17 AMBeowulf Mining uppdaterar om pågående prospekteringsarbete i Finland
5/17/20174:16 PMBeowulf Mining har genomfört nyemission på 1,5 miljoner pund
5/12/20174:26 PMLänsstyrelsen får tidsförlängning för utlåtande om Beowulf Minings gruvdriftsansökan
5/8/20172:48 PMBeowulf Mining ger en uppdatering kring Kallak - Bergsstaten vill ha ett utlåtande från Länsstyrelsen senast 1 juni
4/28/20178:29 AMBeowulf Mining har skickat in svar rörande Kallak
3/31/20178:16 AMBeowulf Mining får deadline till 28 april att besvara yttrande om Kallak
3/27/20175:22 PMBeowulf Mining ska granska RAÄ och Naturvårdsverkets yttrande om Kallak
3/27/20174:20 PMRAÄ och Naturvårdsverket kräver fördjupad MKB från Beowulf Mining för ansökan om Kallak
3/27/20173:22 PMBeowulf Mining räknar med analyssvar angående grafitprojektet mot slutet av april
3/27/20178:08 AMBeowulf Mining har slutfört borrningar i grafitprojekt - funnit mineraliseringar i samtliga hål
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se