The company is not listed yet

Only company related information will be shown


Company Information

Company NameCamanio Care AB
Company Idea

Camanio Care är ett robotik- och IT-företag inom välfärdsteknologi som fokuserar på att hjälpa människor att öka sin livskvalitet. Inom fokusområdena aktivering och måltidsituationen erbjuder bolaget flertalet smarta och användarvänliga produkter och tjänster, exempelvis jDome BikeAround och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

CEO  Catharina Borgenstierna
Chairman of the Board  Pia Engholm
Board  Pia Engholm
Per-Johan Fager
Karsten Inde
Petra Kaur
Johan Lindén
Articles Of Association  Bolagsordning 2016-10.pdf
Registration Number  556761-0307
Visiting Address  Norgegatan 2
Delivery Address  Norgegatan 2
Zip Code  164 32
City  KISTA
Home Page  
e-Mail Address  
Telephone  08-12 44 88 55


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se