Company Information

Company NameWntResearch AB
Company Idea

WntResearch skall huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av Bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel.

CEO  Henrik Lawaetz
Chairman of the Board  Peter Ström
Board  Tommy Andersson
Ulf Björklund
Birgit Stattin Norinder
Kjell Stenberg
Peter Ström
Articles Of Association  Bolagsordning 2011-06-17.pdf
Registration Number  556738-7864
Delivery Address  Medeon Science Park, Per Albin Hansssons väg 41
Zip Code  205 12
City  MALMÖ
Home Page  
e-Mail Address  
Telephone  +46 72 702 4694
Company Presentation (video)  Presentation vid Investor Dagen i Köpenhamn 21 mars 2017

Instrument Information

Stock Name  WntResearch
Ticker Name  WNT
ISIN Number  SE0003553130
OrderBookID  79282
Number of shares  17,077,085
Par value  0.09 SEK
First Traded  12/17/2010
Instrument Type  ShareMajor Share Holders (according to Euroclear) - per 12/31/2016 **

NameCapital %Votes %
Avanza Pension13.4613.46 
Nordnet Pensionsförsäkring11.0111.01 
Kjell Stenberg8.098.09 
Tommy Andersson6.326.32 
Lars-Erik Forsgårdh2.782.78 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se