Company Information

Company NameEcoclime Group AB
Company Idea

"Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Vi bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som vi skapar en bättre inomhuskomfort. Våra unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd."

CEO  Lennart Olofsson
Chairman of the Board  Peter Nygårds
Board  Anders Dalstål
Niklas Ekblom
Torbjörn Hansson
Jenny Löfgren
Peter Nygårds
Lennart Olofsson
Roger Östlin
Articles Of Association  Bolagsordning Ecoclime Group AB 2017-05-23.pdf
Registration Number  556902-1800
LEI  549300LUPKZPLL5UZZ53
Delivery Address  Nygatan 14
Zip Code  903 27
City  UMEÅ
Home Page  
e-Mail Address  
Telephone  090-77 19 00
Company Presentation (video)  VD Lennart Olofsson samt Niklas Ekblom, marknadsansvarig presenterar bolaget

Instrument Information

Stock Name  Ecoclime
Ticker Name  ECC
AktieTorget's ID  XSAT01001230
ISIN Number  SE0005504164
OrderBookID  99668
Number of shares  11,175,870
CFI (ISO 10962)  ESXXXX
FISN (ISO 18774)  ECC/AKT
Par value  0.1 SEK
First Traded  2/18/2014
Instrument Type  ShareMajor Share Holders (according to Euroclear) - per 6/30/2017 **

NameCapital %Votes %
Jlo Invest AB26.4826.48 
Celsium Group I Umeå AB22.1822.18 
Gold Line Management & Financials3.773.77 
B Tedebo Holding AB3.713.71 
Niklas Ekblom Konsulting AB3.403.40 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se