Company Information

Company NameZenicor Medical Systems AB
Company Idea

Zenicor Medical Systems är ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention. Zenicor har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat ett unikt system, Zenicor-EKG, som enkelt och kostnadseffektivt kan diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke.

CEO  Mats Palerius
Chairman of the Board  Marie Öberg Lindevall
Board  Lena Kajland Wilén
Sonny Norström
Mats Palerius
Gundars Rasmanis
Marie Rudberg
Marie Öberg Lindevall
Articles Of Association  Bolagsordning 2014-06-24 .pdf
Registration Number  556642-3678
LEI  549300A0R74V7RDN3X70
Visiting Address  Saltmätargatan 8
Delivery Address  Saltmätargatan 8
Zip Code  113 59
City  STOCKHOLM
Home Page  
e-Mail Address  
Telephone  08-442 68 60

Instrument Information

Stock Name  Zenicor
Ticker Name  ZENI
AktieTorget's ID  XSAT01001376
ISIN Number  SE0006343984
OrderBookID  103924
Number of shares  4,453,300
CFI (ISO 10962)  ESXXXX
FISN (ISO 18774)  ZENI/AKT
Par value  0.16 SEK
First Traded  11/18/2014
Instrument Type  ShareMajor Share Holders (according to Euroclear) - per 6/30/2017 **

NameCapital %Votes %
Mats Palerius18.0218.02 
Norström Sl18.0218.02 
Ydrehall AS15.6815.68 
Staffan Eriksson8.508.50 
Gundars Rasmanis5.265.26 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se