Company Information

Company NameIdogen AB
Company Idea

"Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Benämningen "tolerogent" kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod omprogrammeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet."

CEO  Lars Hedbys
Chairman of the Board  Agneta Edberg
Board  Ulf Blom
Agneta Edberg
Christina Herder
Karin Hoogendoorn
Leif Salford
Articles Of Association  Bolagsordning 2017-05-17.pdf
Registration Number  556756-8521
LEI  549300ERF656YVUYXS32
Delivery Address  Medicon Village, Scheelevägen 2
Zip Code  223 81
City  LUND
Home Page  
e-Mail Address  
Telephone  046 - 275 63 30
Company Presentation (video)  VD Lars Hedbys presenterar bolaget hos Aktiespararna

Instrument Information

Stock Name  Idogen
Ticker Name  IDOGEN
AktieTorget's ID  XSAT01001452
ISIN Number  SE0006887386
OrderBookID  110089
Number of shares  20,778,472
CFI (ISO 10962)  ESXXXX
FISN (ISO 18774)  IDOGEN/AKT
Par value  0.07 SEK
First Traded  6/12/2015
Instrument Type  ShareMajor Share Holders (according to Euroclear) - per 6/30/2017 **

NameCapital %Votes %
HCN Group AB9.859.85 
Ventac Holding (Cyprus) LTD6.616.61 
Olov Sjögren5.575.57 
Leif-Göran Salford5.415.41 
Danica Pension 700858174.324.32 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se