Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
4/20/20175:56 PMZenergy: Styrelsens förslag till beslut på årsstämman Zenergy AB (publ) den 8 maj 2017Se Styrelsens förslag till årsstämman - Zenergy
4/20/20175:36 PMZenergy: Styrelsen och verkställande direktören för Zenergy AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2016 med förtydligandenÅrsredovisning 2016 - Zenergy
4/7/201710:33 AMZenergy: Zenergy har erhållit kommunalt klartecken samt bygglov att upprätta modulbostäder och förvärvar därmed markområde i SkillingarydSe pressmeddelande - Zenergy
4/6/20178:48 AMZenergy: Fastighetsbolaget Wallenstam AB avser välja Zenergy's smarta modulbostäder för uppförande vid Lackarebäcksmotet i MölndalLäs som pdf - Zenergy
4/5/201710:20 AMZenergy: Kallelse till årsstämma i Zenergy AB (publ)Se pressmeddelande - Zenergy
3/29/201711:30 AMZenergy: Ett av Sveriges äldsta uthyrningsbolag tecknar treårigt ramavtal med Zenergy för hyra av entreprenadmodulerSe pressmeddelande - Zenergy
3/13/20179:39 AMZenergy: Fortifikationsverket beställer Zenergy kontorsmodulerSe pressmeddelandet  - Zenergy
2/24/20179:49 AMZenergy: Bokslutskommuniké 2016Se bokslutskommunikén - Zenergy
2/23/201712:54 PMZenergy: Zenergy har fått nya kunder i bygg- och anläggningssektorn och levererar nu den första skolanSe pressmeddelandet - Zenergy
1/4/20178:37 AMZenergy: Information om Zenergy's fortsatta expansion liksom om den riktade nyemissionen från december 2016 på totalt 1,8 miljoner aktier som nu är registreradSe pressmeddelande - Zenergy
12/12/20169:00 AMZenergy: Zenergy genomför riktad nyemission om 1.8 miljoner aktier och tillförs därigenom 9 miljoner kronor före kostnaderSe pressmeddelandet - Zenergy
11/25/20169:12 AMZenergy: Delårsrapport Zenergy AB (publ) Januari - september 2016 (korrigering kocernens kassaflödesanalys efter offentliggörande)Se hela rapporten från Zenergy - Zenergy
11/23/20169:17 AMZenergy: Avtal tecknat med Nässjö kommun gällande leverans av förskola i modulformat under första kvartalet 2017Se pressmeddelande - Zenergy
11/22/20169:37 AMZenergy: Teckningsoptioner i ett incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavareSe pressmeddelande - Zenergy
9/27/20168:40 AMZenergy: Etableringen av Zenergy evakueringsbostäder i Linköping har påbörjatsSe pressmeddelandet  - Zenergy
1  2  3  4  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se