Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
4/20/20174:57 PMSynAct: Årsredovisning 2016Se årsredovisning - SynAct
4/11/20179:00 AMSynAct: Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)Kallelse Årsstämma 20170511 - SynAct
3/31/20179:28 AMSynAct: SynAct Pharma AB tillförs 1 007 539,20 SEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1Press release Synact Pharma AB 20170331 - SynAct
3/17/20172:30 PMSynAct: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1Se pressmeddelande - SynAct
3/9/201712:52 PMSynAct: SynAct Pharma AB erhåller teckningsförbindelser avseende tecknings-optioner av serie TO 1Läs som pdf - SynAct
3/9/201712:41 PMSynAct: Idag inleds nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s teckningsoptioner av serie TO 1Läs som pdf - SynAct
2/22/20179:00 AMSynAct: SynAct Pharma AB har erhållit godkännande från den etiska kommittén och fortsätter dialogen med den franska läkemedelsmyndighetenSynAct Pharma AB har erhållit godkännande från den etiska kommittén och fortsätter dialogen med den franska läkemedelsmyndighet - SynAct
2/9/20179:00 AMSynAct: Synact Pharma Bokslutskommunike 2016Se hela bokslutskommunikén - SynAct
12/9/20168:40 AMSynAct: SynAct Pharma lämnar in ansökan om start av klinisk fas 1-studieSe pressmeddelandet  - SynAct
11/28/20169:16 AMSynAct: SynAct Pharma rekryterar specialist på tidiga kliniska studierSe pressmeddelandet - SynAct
11/4/20168:20 AMSynAct: Delårsrapport 3, 2016Se hela delårsrapporten - SynAct
10/28/20169:40 AMSynAct: SynAct Pharma slutreglerar åtaganden mot finansiären Seed Fund CapNova genom engångsbetalningSe pressmeddelande - SynAct
8/31/201612:00 PMSynAct: Halvårsrapport 2016Se hela rapporten - SynAct
7/11/20168:28 AMSynAct: Idag inleds handeln i SynAct Pharma AB:s aktier och teckningsoptioner på AktieTorget
7/4/20162:51 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 174/16 - SynAct Pharma AB noteras på AktieTorget den 11 juli 2016 - Korrigerad versionSe marknadsmeddelande - AktieTorgetSee Market Notice  - AktieTorget
1  2  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se