Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
3/21/20174:41 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 69/17 - Lucent Oil AB:s aktie handlas exkl. utdelning den 30 mars 2017Läs som pdf - AktieTorget See market notice - AktieTorget
3/8/20171:47 PMLucent Oil: Handlingar till årsstämma den 29 mars 2017.Se pressmeddelande - Lucent Oil
2/28/20174:31 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 39/17 - Lucent Oil AB:s aktier handlas exkl. återbetalning den 6 mars 2017Se marknadsmeddelandet - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
2/28/20171:45 PMLucent Oil: Nedsättning av aktiekapital genom återbetalning till aktieägarna med 30 öre per aktieSe pressmeddelandet - Lucent Oil
2/28/201711:23 AMLucent Oil: Kallelse till årsstämma den 29 mars 2017 kl 14.00Se fullständig kallelse - Lucent Oil
2/27/20174:07 PMLucent Oil: Årsredovisning för 2016Se Årsredovisning 2016 - Lucent Oil
2/27/20173:59 PMLucent Oil: Bokslutskommuniké 2016Se hela bokslutskommunikén - Lucent Oil
2/7/201710:02 AMLucent Oil: Lucent Oil AB har erhållit slutlikvidSe pressmeddelande - Lucent Oil
1/10/20174:21 PMLucent Oil: Lucent Oil AB deltar i QuiaPEG Pharmaceuticals AB:s emission av nya aktierSe pressmeddelande - Lucent Oil
12/5/20163:40 PMLucent Oil: Lucent Oil AB (publ) har genomfört försäljningen av verksamheten och utsett ny VDSe pressmeddelande - Lucent Oil
12/1/20163:58 PMLucent Oil: Kommuniké från extra bolagsstämma i Lucent Oil AB den 1 december 2016Se pressmeddelandet - Lucent Oil
11/30/20161:21 PMLucent Oil: Lucent Oil AB genomför omvänt förvärv av QuiaPEG Pharmaceuticals ABSe pressmeddelandet - Lucent Oil
11/25/201610:26 AMLucent Oil: Kvartalsredogörelse för perioden 2016-01-01 - 2016-09-30Se kvartalsredogörelsen - Lucent Oil
11/8/20164:24 PMLucent Oil: Styrelsens fullständiga förslag till extra bolagstämmaSe pressmeddelande - Lucent OilSe styrelsens yttrande - Lucent OilSe styrelsens redogörelse - Lucent OilSe styrelsens förslag till minskning - Lucent Oil
11/2/20169:30 AMLucent Oil: Kallelse till extra bolagsstämma i Lucent Oil AB (publ)Se pressmeddelandet - Lucent Oil
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se