Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
12/20/201611:01 AMZenicor: Första förmaksflimmer screeningprojektet med Zenicor-EKG i FinlandSe pressmeddelandet - Zenicor
11/18/20168:48 AMZenicor: Delårsrapport kvartal 3, 2016 (Nyheten försenat upplagd på AT:s hemsida kl. 11:19 pga datafel)Se hela rapporten från Zenicor - Zenicor
10/19/20169:33 AMZenicor: Internationell screeningstudie med Zenicor-EKGSe pressmeddelande - Zenicor
10/10/20161:39 PMZenicor: Socialstyrelsens rekommendation om screening för förmaksflimmerSe pressmeddelandet  - Zenicor
9/1/20163:52 PMZenicor: Nya europeiska riktlinjer för screening baserade på studier med Zenicor-EKGSe pressmeddelande - Zenicor
8/19/20168:18 AMZenicor: Delårsrapport kvartal 2, 2016Se hela rapporten - Zenicor
7/1/201611:47 AMZenicor: Zenicor tillsammans med Pfizer och Bristol-Myers Squibb i Almedalen för att lyfta vikten av att upptäcka förmaksflimmerSe pressmeddelande - Zenicor
6/30/20169:49 AMZenicor: Twice as many British stroke patients received a correct diagnosis with Zenicor-ECGSe pressmeddelandet - Zenicor
5/25/20164:17 PMZenicor: Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2016-05-24se kommuniké - Zenicor
5/19/20168:24 AMZenicor: Delårsrapport kvartal 1, 2016se delårsrapport - Zenicor
5/3/20169:08 AMZenicor: Årsredovisning 2015se årsredovisning - Zenicor
4/21/20168:59 AMZenicor: Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB Se kallelsen - Zenicor
4/5/20164:12 PMZenicor: Zenicor och tyska kardiologföreningen BNK Service GmbH tecknar ramavtalSe pressmeddelandet  - Zenicor
3/3/20161:57 PMZenicor: Över tiotusen 75-åringar i Stockholm erbjuds strokeprevention med Zenicor-EKGSe nyheten - Zenicor
2/19/20169:14 AMZenicor: Bokslutskommuniké   Zenicor Medical Systems AB (publ), 556642-3678 1 januari - 31 december 2015Se hela bokslutskommunikén - Zenicor
1  2  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se