Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
3/16/20175:54 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 62/17 - Förlängd teckningstid i Interfox Resources AB:s företrädesemissionSe marknadsmeddelande - AktieTorget See market notice - AktieTorget
3/16/20175:35 PMInterfox Resources: Interfox Resources AB (publ) förlänger teckningstiden för den pågående företrädesemissionenSe pressmeddelandet - Interfox Resources
2/27/20175:32 PMInterfox Resources: Publicering av InformationsmemorandumSe pressmeddelandet - Interfox Resources
2/22/20175:28 PMInterfox Resources: Bokslutskommuniké och delårsrapport oktober - december 2016Se hela bokslutskommunikén - Interfox Resources
2/17/20175:08 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 36/17 - Information om företrädesemission i Interfox Resources ABSe marknadsmeddelande - AktieTorget
2/17/20171:56 PMInterfox Resources: Interfox Resources AB (publ) kommer att presentera bolagets hel- och delårsrapporter under 2017 enligt nedanstående kalender:Se pressmeddelande - Interfox Resources
2/16/201712:54 PMInterfox Resources: Kommuniké från Extra bolagsstämma i Interfox Resources AB (publ)Se pressmeddelandet - Interfox Resources
2/9/201710:08 AMInterfox Resources: Interfox Resources företrädesemission om drygt 22 miljoner kronor fullt garanteradSe pressmeddelandet - Interfox Resources
1/30/20172:23 PMInterfox Resources: Extra BolagsstämmaSe pressmeddelandet - Interfox Resources
1/30/20172:11 PMInterfox Resources: Interfox Resources har fattat beslut om att genomföra företrädesemission om cirka 22 miljoner kronorSe pressmeddelandet - Interfox Resources
1/24/20177:08 PMInterfox Resources: Uppdatering beträffande planerad försäljning av MezhlisaSe pressmeddelande - Interfox Resources
1/19/20178:36 AMInterfox Resources: Kommentar till långvarigt handelsstoppSe pressmeddeladet - Interfox Resources
1/11/20173:27 PMAktieTorget: Handelsstoppet i Interfox Resources AB (publ) kvarstårSe pressmeddelandet - AktieTorget
1/2/20179:13 AMInterfox Resources: Interfox Resources får förlängd löptid för utestående lånSe pressmeddelande - Interfox Resources
12/16/20169:41 AMInterfox Resources: KommunikationssvårigheterSe pressmeddelandet - Interfox Resources
1  2  3  4  5  6  7  8  

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se