Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
3/17/20178:59 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 64/17 - Förlängd teckningstid i VibroSense Dynamics AB:s emissionSe marknadsmeddelandet - AktieTorget See market notice - AktieTorget
3/17/20178:07 AMVibroSense: Teckningstiden i aktuell emission av units förlängs på grund av IT-haveriLäs som pdf - VibroSense
3/15/20178:30 AMVibroSense: Horizon 2020 tilldelar inte anslag till VibroSenseLäs som pdf - VibroSense
3/2/20178:30 AMVibroSense: Idag inleds teckningstiden i VibroSenses emission av unitsLäs som pdf - VibroSense
3/1/20171:52 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 40/17 Information om företrädesemission i VibroSense Dynamics AB - korrigerad versionSe marknadsmeddelandet  - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
2/27/20178:30 AMVibroSense: Offentliggörande av memorandumLäs som pdf - VibroSense
2/22/20179:44 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 37/17 - Information om företrädesemission i VibroSense Dynamics AB - korrigerad versionSe marknadsmeddelande  - AktieTorgetSee Market Notice  - AktieTorget
2/20/20178:30 AMVibroSense: Delårsrapport VibroSenseDynamics AB (publ) 556669-2223  för perioden 1 juli- 31 december 2017Läs hela rapporten - VibroSense
2/17/20171:39 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 35/17 - Information om företrädesemission VibroSense Dynamics ABSe marknadsmeddelande  - AktieTorget See Market Notice - AktieTorget
2/10/20178:30 AMVibroSense: Beslut om företrädesemission av unitsLäs som pdf - VibroSense
2/1/20178:20 AMVibroSense: Intention to Grant för VibroSense Dynamics Europeiska patentansökanLäs som pdf - VibroSense
1/25/20174:19 PMVibroSense: Kommuniké från extra bolagsstämma i VibroSense Dynamics ABLäs som pdf - VibroSense
12/23/20168:30 AMVibroSense: Kallelse till extra bolagsstämmaSe kallelsen - VibroSense
11/24/20168:47 AMVibroSense: Utbetalning av forskningsanslag, planerad nyrekrytering och nuläget i korthetLäs nyheten som pdf - VibroSense
11/7/20168:00 AMVibroSense: Delårsrapport VibroSenseDynamics AB (publ) för perioden 1 juli- 30 september 2016Se hela delårsrapporten - VibroSenseVibroSense Meter 2 - VibroSense
1  2  3  4  5  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se