Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
4/28/20173:06 PMVibroSense: Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1Läs som pdf - VibroSense
4/25/20178:11 AMVibroSense: Herlevs sjukhus i Danmark har beställt ytterligare ett systemLäs som pdf - VibroSense
4/5/201710:04 AMVibroSense: FlaggningsmeddelandeLäs som pdf - VibroSense
4/4/20178:33 AMVibroSense: Forskningsresultat från studie med Multi Frekvens Vibrametri på barn och ungdomar skall presenteras som en posterpresentationLäs som pdf - VibroSense
4/4/20178:33 AMVibroSense: Research results from study with Multi Frequency Vibrometry on children and adolescents will be presented as a poster presentationRead as pdf - VibroSense
3/28/20172:48 PMVibroSense: Emissionen av units övertecknadLäs som pdf - VibroSense
3/17/20178:59 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 64/17 - Förlängd teckningstid i VibroSense Dynamics AB:s emissionSe marknadsmeddelandet - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
3/17/20178:07 AMVibroSense: Teckningstiden i aktuell emission av units förlängs på grund av IT-haveriLäs som pdf - VibroSense
3/15/20178:30 AMVibroSense: Horizon 2020 tilldelar inte anslag till VibroSenseLäs som pdf - VibroSense
3/2/20178:30 AMVibroSense: Idag inleds teckningstiden i VibroSenses emission av unitsLäs som pdf - VibroSense
3/1/20171:52 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 40/17 Information om företrädesemission i VibroSense Dynamics AB - korrigerad versionSe marknadsmeddelandet  - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
2/27/20178:30 AMVibroSense: Offentliggörande av memorandumLäs som pdf - VibroSense
2/22/20179:44 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 37/17 - Information om företrädesemission i VibroSense Dynamics AB - korrigerad versionSe marknadsmeddelande  - AktieTorgetSee Market Notice  - AktieTorget
2/20/20178:30 AMVibroSense: Delårsrapport VibroSenseDynamics AB (publ) 556669-2223  för perioden 1 juli- 31 december 2017Läs hela rapporten - VibroSense
2/17/20171:39 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 35/17 - Information om företrädesemission VibroSense Dynamics ABSe marknadsmeddelande  - AktieTorget See Market Notice - AktieTorget
1  2  3  4  5  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se