Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
6/21/20178:30 AMIdogen: Idogen participates in large Vinnova-initiative to make Sweden a leader in biological medicinesSee press release - Idogen DSC6675 Ruona 16k1
6/21/20178:30 AMIdogen: Idogen med i stor Vinnova-satsning för att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedelSe pressmeddelande - IdogenDSC6675 Ruona 16k1
6/16/20179:04 AMIdogen: Emissionen genomförd - Idogen tillförs 42,5 MSEKSe pressmeddelande - Idogen
6/5/20178:48 AMIdogen: Sista dag för teckning den 12 juni 2017Se pressmeddelande - Idogen
5/24/20178:32 AMIdogen: Idag inleds teckningstiden i företrädesemissionenSe pressmeddelande - Idogen
5/22/201710:10 AMIdogen: Idogen offentliggör prospektSe pressmeddelande - Idogen
5/18/20172:01 PMIdogen: Idogen har beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020Se pressmeddelande - Idogen
5/18/20172:01 PMIdogen: Idogen has been granted EUR 2.9 million funding from Horizon 2020See press release - Idogen
5/17/20175:10 PMIdogen: Kommuniké från årsstämma i Idogen AB (publ)Se pressmeddelande - Idogen
5/16/201711:32 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 128/17 - Information om företrädesemission i Idogen ABLäs som pdf - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
5/11/20178:15 AMIdogen: Tolerogent vaccin vid njurtransplantation nästa terapiområde för IdogenSe pressmeddelande - Idogen
5/11/20178:15 AMIdogen: Tolerogenic vaccine for kidney transplantation to be next therapeutic area for IdogenSee press release - Idogen
5/8/20178:30 AMIdogen: Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutvecklingSe pressmeddelande - Idogen
5/8/20178:30 AMIdogen: Nomination proposal strengthens Idogen's Board within cell therapy and drug developmentSee press release - Idogen
4/24/20178:33 AMIdogen: Delårsrapport Januari - Mars 2017Se Delårsrapport - IdogenQ1 2017
1  2  3  4  5  6  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se