Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
1/19/20172:30 PMOncology Venture: EUROSTARS-finansiering om cirka 1,9 MEUR (18 MSEK) har beviljats för OV:s LiPlaCis i fas 2Se pressmeddeladet  - Oncology Venture
1/19/20172:30 PMOncology Venture: EUROSTARS funding of app. 1.9 mEUR (18 mSEK) granted to OV's LiPlaCis Phase 2 projectSee press release - Oncology Venture
1/17/201711:43 AMOncology Venture: Communiqué from the Extraordinary Shareholders' Meeting of Oncology Venture Sweden AB (publ)See press release - Oncology Venture
1/17/201711:43 AMOncology Venture: Kommuniké från extra bolagsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)Se pressmeddelande - Oncology Venture
1/9/20179:00 AMOncology Venture: DRP™ för Oncology Ventures ledande produkt LiPlaCis® har registrerats för CE-märkning i EUSe pressmeddelande - Oncology Venture
1/9/20179:00 AMOncology Venture: DRP™ for Oncology Ventures lead product LiPlaCis® registered for CE-marking in EUSee pressrelease - Oncology Venture
1/3/20173:16 PMOncology Venture: Marie Foegh, MD, DrSc, has accepted the position as CEO of 2X Oncology Inc. an OV spinoutSee pressrelease - Oncology Venture
1/3/20173:16 PMOncology Venture: Marie Foegh, MD, DrSc, har accepterat positionen som VD för 2X Oncology Inc., en avknoppning från Oncology VentureSe pressmeddelande - Oncology Venture
12/30/20169:44 AMOncology Venture: Kallelse till extra bolagsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)Se pressmeddelande - Oncology Venture
12/30/20169:44 AMOncology Venture: Notice to extraordinary shareholders' meeting in Oncology Venture Sweden AB (publ)See pressrelease - Oncology Venture
12/30/20169:00 AMOncology Venture: OV secures seed financing for two SPVs, DRP exclusivity and share agreements with MPISee press release - Oncology Venture
12/30/20169:00 AMOncology Venture: OV säkrar seedfinansiering för två SPVn, DRP exklusivitet och aktieavtal med MPISe pressmeddelandet - Oncology Venture
12/9/20164:03 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 292/16 - Sista dag för handel med BTA i Oncology Ventures Sweden AB (Korrigerad version)Se marknadsmeddelande - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
12/9/20164:00 PMOncology Venture: Corrected dates regarding last day of trading in BTASee press release - Oncology Venture
12/9/20164:00 PMOncology Venture: Korrigerade datum avseende sista dag för handel med BTASe pressmeddelandet - Oncology Venture
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se