Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
8/16/201711:57 AMZenergy: Styrelsens fullständiga förslag till beslut m.m. inför extra bolagsstämman i Zenergy AB (publ) den 29 augusti 2017 kl. 14.00 i JönköpingSe pressmeddelande - Zenergy Styrelsens fullständiga förslag till extra bolagsstämman 29 augusti 2017 Zenergy AB (publ)  - Zenergy Bilaga C Redogörelse före väsentliga händelser - Zenergy Bilaga D Revisorns yttrande gällande väsentliga händelser - Zenergy
7/31/201710:57 AMZenergy: Sista delen av företrädesemissionen registreradSe pressmeddelande - Zenergy
7/27/20178:24 AMZenergy: Extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augustiSe fullständig kallelse - Zenergy
7/19/20179:06 AMZenergy: Zenergy har undertecknat ett femårigt ramavtal med K-Fastigheter gällande delägarskap liksom köp av 750 ZIP-BostäderLäs som pdf - Zenergy
7/7/20178:31 AMZenergy: Zenergy har tecknat avtal med Wallenstam gällande försäljning av 91 ZIP-BostäderSe pressmeddelande - Zenergy
7/4/20178:48 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 191/17 - Sista dag för handel i Zenergy AB:s BTALäs som pdf - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
7/4/20178:13 AMZenergy: Sista dagen för handel med Zenergy's BTA på AktieTorget är den 6 juliSe pressmeddelande - Zenergy
6/28/20178:12 AMZenergy: Zenergy's företrädesemission på 47,1 MSEK övertecknades med 150 %Se pressmeddelandet - Zenergy
6/21/20174:28 PMZenergy: Zenergy AB (publ) publicerar härmed tilläggsprospektet med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 20 juni 2017Se pressmeddelandet - ZenergyTillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB - Zenergy
6/20/201710:01 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 174/17 - Handeln i Zenergy AB återupptasSe marknadsmeddelande - AktieTorgetSee market notice  - AktieTorget
6/20/20179:54 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 173/17 - Handelsstopp i Zenergy ABSe marknadsmeddelande - AktieTorgetSee market notice  - AktieTorget
6/20/20179:46 AMZenergy: Zenergy tecknar avsiktsförklaring med K-Fastigheter gällande ZIP-Bostäder värt 700 MSEKSe pressmeddelandet - Zenergy
6/14/20178:19 AMZenergy: Zenergy har vunnit ytterligare en upphandling gällande uthyrning av en förskola vid Noltorpsskolan i AlingsåsSe pressmeddelande - Zenergy
6/13/20178:26 AMZenergy: Zenergy har erhållit beställning av 24 ZIP-Bostäder till ett värde av 9 miljoner kronor av K-Bostad Produktion ABLäs som pdf - Zenergy
6/7/20175:07 PMZenergy: Offentliggörande av prospektet inför företrädesemissionen i Zenergy AB (publ) med teckningsperiod från den 8 juni till den 22 juniSe pressmeddelande - Zenergy
1  2  3  4  5  6  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se