Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
1/11/20178:45 AMDignita Systems: Kungsbacka Kommun väljer alkolås från Dignita SystemsSe pressmeddelande - Dignita Systems
1/10/201710:05 AMDignita Systems: Dignita Systems AB stärker sin förmåga att bearbeta marknaden i Förenade ArabemiratenSe pressmeddelande - Dignita Systems
11/7/20162:24 PMDignita Systems: Claes Tingvall hjälper säkerhetsbolaget Dignita Systems att rädda livSe pressmeddelande - Dignita Systems
10/27/20168:30 AMDignita Systems: Dignita Systems AB avger delårsrapport för perioden januari - september 2016Se hela rapporten - Dignita Systems
10/24/20163:55 PMDignita Systems: Skellefteå Kommun väljer alkolås från Dignita SystemsSe pressmeddelande - Dignita Systems
9/13/20169:00 AMDignita Systems: Norrlandsfonden och Dignita ingår konvertibelt finansieringsavtalSe pressmeddelandet  - Dignita Systems
9/12/201610:57 AMDignita Systems: Dignita Systems AB ingår distributionsavtal för bearbetning av marknaden i Dubai och UAESe pressmeddelandet - Dignita Systems
8/12/201612:46 PMDignita Systems: Kommuniké extra Bolagstämma Dignita Systems AB (publ)Se pressmeddelandet - Dignita Systems
7/29/20169:00 AMDignita Systems: Dignita Systems AB avger delårsrapport för perioden januari - juni 2016Se hela halvårsrapporten - Dignita Systems
7/26/20168:30 AMDignita Systems: Dignita Systems AB kallar till extra bolagstämmaSe pressmeddelande - Dignita Systems
7/6/20169:00 AMDignita Systems: Entreprenören Ida Backlund hjälper säkerhetsbolaget Dignita Systems att rädda livSe pressmeddelande - Dignita Systems
6/14/201610:26 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 148/16 - Dignita Systems AB:s noteras på AktieTorget den 21 juni 2016se marknadsmeddelandet  - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
6/10/20165:00 PMDignita Systems: Nyemissionen i Dignita Systems AB övertecknades inför noteringen på AktieTorgetse pressmeddelande - Dignita Systems
6/2/20161:24 PMDignita Systems: Tilläggsmemorandum - Dignita Systems AB skriver nytt samarbetsavtal för den norska marknadense tilläggsmemorandum - Dignita Systems
5/25/20165:01 PMDignita Systems: Dignita Systems AB (publ) genomför nyemission inför notering på AktieTorgetSe pressmeddelandet  - Dignita Systems
1  2  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se