Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
9/12/20173:03 PMRecyctec: Kommersiell uppdatering - Recyctec
9/1/20173:10 PMRecyctec: Handlingar till extra stämma den 22 september 2017 tillgängliga på bolagets hemsidaLäs som pdf - Recyctec
8/31/20174:58 PMRecyctec: Recyctec korrigerar datum för teckning och betalning för tidigare kommunicerad riktad emission av konvertiblerLäs pressmeddelande. - Recyctec
8/31/20174:07 PMRecyctec: Kallelse till extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)Se pressmeddelande - Recyctec
8/31/20173:01 PMRecyctec: Recyctec genomför riktad emission av konvertiblerLäs pressmeddelande. - Recyctec
7/21/20178:35 AMRecyctec: Halvårsrapport Januari - juni 2017Se hela rapporten - Recyctec
7/17/20173:23 PMRecyctec: Statusuppdatering avseende finansiella målsättningarSe pressmeddelandet - Recyctec
6/28/20171:00 PMRecyctec: Niklas Ekman tillträder som ny VDSe pressmeddelande - Recyctec
6/22/20171:05 PMRecyctec: Ansökan om notering på Nasdaq First North senareläggsSe pressmeddelande - Recyctec
6/21/20174:03 PMRecyctec: EarthCare motorfordonsglykol lanseras i augusti 2017.Se pressmeddelande - Recyctec
6/2/20173:00 PMRecyctec: Europeiska Kommissionen godkänner inte slutrapport inom EU Life+-programmetSe pressmeddelande - Recyctec
5/19/20173:49 PMRecyctec: Recyctec Holding AB (publ) meddelar organisationsförändringar inom produktion och försäljningSe pressmeddelande - Recyctec
5/15/201712:38 PMRecyctec: Årsredovisning och revisionsberättelse med kommentarer till revisorns uttalande i revisionsberättelsenÅrsredovisning 2016 - Recyctec
5/11/20174:36 PMRecyctec: Kommuniké från årsstämma i Recyctec Holding AB (publ)Läs som pdf - Recyctec
5/5/20173:20 PMRecyctec: Förslag till styrelse och arvoden i Recyctec Holding AB (publ)Läs som pdf - Recyctec
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se