Igrene: Aktivering av produktionshålet

se nyhetsbrevet

Styrelsen har godkänt insatser för att få igång vatten- och gasflödet i   det 700 meter djupa produktionshålet och aktivera det närliggande 220-metershålet.

Rensning av produktionshålet kan tidigast ske i april då detta arbete inte kan utföras när risk för kyla föreligger. Åtgärder förbereds och den teknik som kommer att användas utnyttjas i dag i den internationella gasindustrin.

Metoden handlar om kväveinjektioner på olika djup och pumpning, dvs tryck och sug. Med kväve och pumpning lyfts vattnet ur brunnen och därvid skapas en trycksänkning i hålet vilket gör det möjligt för formationen i berget att trycka ut vatten, gas och borrslam i borrhålet.

Samråd med berörda myndigheter har genomförts beträffande detta.

Ett endast 220 meter djupt hål cirka 70 meter från produktionshålet skall snarast aktiveras genom en pumpningsteknik (jet pump) som innebär att vi från ca 200 m djup sänker det höga trycket som råder i hålet på detta djup och på så sätt får en kraftig strömning av vatten till toppen av hålet och då också får med det gasbemängda vatten som strömmar in i hålet från bergsformationen.

Under en begränsad tid kommer mätning att ske av volymen av metan- gas som kommer med vattnet och frigörs vid markytan tillsammans med den fria gas som samtidigt förväntas. Dessa mätningar förväntas ge en uppfattning om dels gasmängden i relation till mängden vatten på relativt grunda djup, dels mängden gas som kan utvinnas.

Detta arbete planeras att startas under mars månad.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör               mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26                 

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se


se nyhetsbrevet  Further information about Igrene

Publicerat: 2/11/2016 8:30:03 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se