Igrene: Fältarbetena återupptas

Se nyhetsbrev

Nu är det dags att få igång vatten- och gasflödet i det 700 meter djupa produktionshålet och aktivera det närliggande 220-metershålet.

Det är fortfarande kallgrader nattetid och snöfall till och från men Igrene har nu startat arbetet med att aktivera det endast 220 meter djupa hålet cirka 70 meter från produktionshålet.

Först skall hålet rensas eftersom det finns risk för att det rasat igen på ca 95 meters djup. Därefter skall pumpanläggningen sänkas ner i hålet och fastgöras.

Detaljerade beräkningar av tryck, flöden, dimensioner mm har lett fram till en alldeles speciell pumpkonstruktion.

En kraftig centrifugalpump byggs in i ett 5” rör med tät botten. Rörbotten sänkes till 160 m ca och pumpen placeras på 125 m djup ca. Själva röret genomborras på ett par nivåer ovanför pumpen där vatten skall sugas in och ned till pumpen varvid vakuum uppstår och gas skall kunna frigöras och stiga upp direkt i röret och även utanför röret mellan detsamma och bergväggen.

Pumpningen för produktion av metangas gas under kontrollerade för-hållanden syftar till att mäta 1 mängden fri gas, 2 mängden gas som kan frigöras ur vattnet som pumpas upp och 3 mängden gas som alltjämt finns bunden i vattnet efter avgasningsanläggningen.

Själva gasproduktionen skall igångsättas under v17.

Data betr 1 och 2 kommer att fås direkt på plats. Resultatet från 3 – analys av vattenprover hos auktoriserat laboratorium – dröjer ca en månad.

På detta sätt skall det kunna fastställas hur mycket gas det finns per enhet vatten och göras teoretiska beräkningar av de gasvolymer som kan för väntas från detta borrhål, som är blott 220 meter djupt.

Rensning av produktionshålet kommer i nästa steg då detta arbete inte kan utföras när risk för kyla föreligger.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör               mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26                 

Om Igrene
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se


Se nyhetsbrev  Further information about Igrene

Publicerat: 4/15/2016 8:00:16 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se