Dignita Systems: Kungsbacka Kommun väljer alkolås från Dignita Systems

Se pressmeddelande

Dignita har vunnit Kungsbacka Kommuns upphandling av alkolås för installtion i sina ca 450 fordon där ett fyra årigt avtal om detta nu har ingåtts. Initialt omfattar detta installtion samt service av ca 50-70st alkolås där totalt ca 450 fordon berörs över tiden. Storleken på denna affär uppgår initialt till cirka 500 000 där totala värdet kan uppgå till cirka 3 000 000kr om samtliga fordon kommer att omfattas vilket dock inte är säkerställt genom avtal.

I detta anbud så levererar Dignita sitt nya alkolås AL-100 till Kungsbacka Kommun där Dignita via sin installations partner också står för installation, service och kalibrering av de alkolås som installeras.

Anders Eriksson, VD Dignita Systems: ”Vi är givetvis väldigt glada att Kungsbacka Kommun valt vårt nya alkolås AL-100 i konkurrens med övriga aktörer på marknaden.

Detta är en stor direktupphandling som genomförts enligt den nya EN (Europa) standarden. Detta visar att vår investering att ta fram en ny generation alkolås redan har burit frukt och att vi nu har ett bevisat konkurrenskraftigt erbjudande för större fordonsflottor där kunden värdesätter att få bästa möjliga totalekonomi.

Detta är den andra stora offentliga upphandlingen vi vunnit på kort tid då vi redan påbörjat att installera alkolås för Skellefteå Kommun. Detta bådar gott för framtiden” 


Se pressmeddelande

Publicerat: 1/11/2017 8:45:12 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se