Pharmacolog: Kommuniké från extra bolagsstämma i Pharmacolog

Se pressmeddelande

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll extra bolagsstämma den 11 januari 2017 i Uppsala.

Riktad emission

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 19 december 2016 om en riktad emission till Erik Hedlund om 250 000 aktier. Emissionen sker till en kurs om 10,10 kronor per aktie och tillför således bolaget ca 2,5 MSEK.

Val av styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade vidare att utse Erik Hedlund till styrelseledamot. Övriga ledamöter kvarstår i sina befattningar.


Se pressmeddelande  Läs mer om Pharmacolog

Publicerat: 1/11/2017 2:19:03 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se