AktieTorget: Handelsstoppet i Interfox Resources AB (publ) kvarstår

Se pressmeddelandet

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande från AktieTorget den 21 november 2016 kommer bolagets aktie (IFOX) vara fortsatt handelsstoppad. Enligt AktieTorget skulle en återupptagen handel allvarligt riskera att skada investerarnas intressen (se AktieTorgets noteringsavtal, punkt 10).  

AktieTorget bedömer vidare att bolaget med hänsyn till sin verksamhet, finansiella ställning, kompetens, organisation och ägare inte uppfyller värdepappersmarknadens grundläggande krav på sundhet samt att noteringen riskerar att skada förtroendet för värdepappersmarknaden och AktieTorget. AktieTorget anser även att bolaget inte har förmåga att offentliggöra relevant, korrekt, tydlig och tillräcklig information om förhållanden som kan påverka bilden av bolaget (se AktieTorgets noteringsavtal, bilaga 1, punkt 1).    

Mot ovanstående bakgrund kommer AktieTorget att lämna in en anmälan till AktieTorgets Disciplinkommitté. AktieTorget anser att ett återupptagande av handeln i bolagets aktie, innan Disciplinkommittén fattat beslut i ärendet, riskerar att skada investerarnas intressen samt förtroendet för värdepappersmarknaden och AktieTorget.

Ärendet kommer att handläggas enligt ordinarie rutiner och Disciplinkommitténs beslut kan förväntas inom 1-2 månader. 

Stockholm den 11 januari 2017 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 


Se pressmeddelandet

Publicerat: 1/11/2017 3:27:51 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se