Community Entertainment: Styrelse och VD tecknar fulla andelar teckningsoptioner i TO 15

Se pressmeddeladet

Alla styrelsemedlemmar, inklusive VD, tecknar sina fulla andelar teckningsoptioner i TO 15 till kursen 6,00 SEK. Dessa andelar utgör drygt 11 % av det totala antalet optioner, vilket motsvarar ett värde av ca 230 000 SEK.

TO 15 innefattar sammanlagt 333 120 optioner till ett totalt värde av 1 998 720 SEK.

Teckningstiden löper ut 31 januari 2017.

”Vi har ett resultatmässigt starkt kvartal bakom oss i Q4, då flera nya, stora varumärken har valt oss som leverantör. Inget tyder på att framgången under hösten var tillfällig, och vi står väldigt väl rustade inför 2017. Vi har en mycket stark tro på att kurvan fortsatt kommer att peka uppåt och att vi under 2017 kommer att etablera oss på en ny, högre nivå och erövra större marknadsandelar”, säger Tomas Järnstål, VD för Community Entertainment.

Anmälningssedel samt fullständiga villkor finns på följande hemsidor:

www.aqurat.se

www.aktietorget.se

www.comentab.se

Kontaktperson:
Tomas Järnstål
VD Community Entertainment
0736-89 99 15
tomas@comentab.se

Denna information är sådan information som Community Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017.


Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Den standardiserade affärsmodellen bygger dels på licenser, där uppdragsgivaren tecknar ett avtalsbaserat kontrakt i som längst 12 månader och själv administrerar sina kampanjer samt har egen inloggning till vår IT-plattform, och dels på anpassade kampanjer utan tillgång till egen inloggning, där vi erbjuder design, utformning och innehåll – även det i upp till 12 månader i taget.


Se pressmeddeladet   Further information about Community Entertainment

Publicerat: 1/27/2017 2:55:10 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se