CombiGene: VD Jan Nilsson tecknar aktier i pågående nyemissionJan Nilsson, VD i CombiGene AB (publ), har tecknat 25 000 aktier i bolagets pågående företrädesemission.

Kommentar Jan Nilsson:
”Jag har tillbringat större delen av mitt yrkesverksamma liv i den svenska läkemedelsindustrin, men det är vid ytterst få tillfällen som jag känt samma entusiasm inför framtiden som jag gör inför CombiGenes möjligheter. Vår läkemedelskandidat har potentialen att hjälpa många väldigt många människor som drabbats av epilepsi till ett bättre liv. För mig är detta en av drivkrafterna att fortsätta investera i CombiGene. Långsiktigt kan en investering i CombiGene få en ännu större betydelse. Vår teknologiplattform ligger i forskningens framkant och det finns en rad andra sjukdomar som kan vara intressanta att behandla med vår teknologi. Utvecklingen av ett läkemedel mot epilepsi är bara första steget på vår resa.”

Villkoren i korthet:
Teckningskurs: 3,0 SEK
Teckningsperiod: 6 februari – 20 februari 2017

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.


  Further information about CombiGene

Publicerat: 2/17/2017 8:30:14 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se