Star Vault: Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 STAR VAULT AB (publ)

Bokslutskommuniké Star Vault AB (publ) 2016-01-01- - 2016-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké 

Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)  

 •   Nettoomsättningen uppgick till 2 240 175 (2 894 770)SEK.
 •   Resultatet efter finansiella poster uppgick till 77 297 (-556 471) SEK.
 •   Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,00 (-0,01) SEK.
 •   Soliditeten uppgick till cirka 88,1 (75,4) %.

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

 •   Nettoomsättningen uppgick till 550 514 (980 449) SEK.
 •   Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (0,00) SEK.
 •   Antalet månadsabonnemang under fjärde kvartalet 2016 har minskat jämfört med fjärde kvartalet 2015.  

Bokslutskommuniké Star Vault AB (publ) 2016-01-01- - 2016-12-31  Further information about Star Vault

Publicerat: 2/17/2017 8:30:15 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se