Sivers IMA: Sivers IMA Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Januari-december 2016

 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 35 012 (29 257), en ökning om 20 procent

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 18 224 (21 067), en minskning om 13 procent

 • Periodens resultat uppgick till KSEK -25 871 (-15 792)

 • Resultat per aktie var SEK -0,62 (-0,38)

 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,34 (1,94)

  Q4 2016

 • Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet uppgick till KSEK 12 658 (8 416), en ökning om 50 procent

 • Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till KSEK 6 543 (5 800), en ökning om 13 procent

 • Resultat för perioden oktober till december uppgick till KSEK -4 240 (-4 220)

 • Resultat per aktie var SEK -0,10 (-0,10)

 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,34 (1,94)


  Väsentliga händelser under perioden:

  Sivers IMA lanserar ny komplett RFIC i SiGe
  Partnerskap med ett framstående amerikanskt halvledarföretag inom WiGig
  Radar design-win med erhållen första order från CAE S.p.A
  Uppföljningsorder på radarmoduler värd MSEK 3,7 inom det maritima området
  Sivers IMA lanserar en ny X-bandsradar
  Anställer en ny CFO Martin Sturesson som tillträder tjänsten som ny CFO den 6 mars 2017 

För frågor kontakta: Anders Storm, vd

Tel: 46 70 262 6390

E-mail: anders.storm@siversima.com

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com. 


Bokslutskommuniké 2016  Further information about Sivers IMA

Publicerat: 2/17/2017 8:30:16 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se