PlayHippo: Lägesrapport och finansiell uppdatering

Se pressmeddelande

Stockholm 2017-02-17

Under två veckor som VD för Playhippo har arbetet ägnats åt att förstå och sätta sig in i bolagets nuvarande och historiska situation. Playhippo är historiskt en sammanslagning av olika varumärken, operatörer och bolag med dotterbolag i både Sverige och utomlands. Som synes har bolaget svårt att visa lönsamhet och tillväxt vilket jag tror beror på spretigheten i bolagsstrukturen.

Mitt fokus kommer utöver tidigare kommunicerade strategier nu vara att strukturera upp såväl bolagsstrukturen som att fokusera på att skapa lönsamhet för bolaget. Jag kommer att sätta lönsamhet före tillväxt under min inledande period som VD. Mitt arbete är att generera vinst och avkastning på sista raden för aktieägarna.

Ett första steg i denna strategi blir att omstrukturera och avveckla dotterbolag, vilket direkt leder till besparingar för Playhippo.

Vidare har den nya styrelsen gjort en prövning av moderbolagets balansräkning och ser ett eventuellt behov av nedskrivning på upp till 10,5 MSEK, det kan komma att påverka moderbolagets resultat negativt, men utan påverkan på kassaflöde. Nedskrivningen avser främst aktier i dotterbolagen PH Entertainment och Gaming United. Prövningen kan även innebära nedskrivning på koncernnivå på max 1,7 miljoner SEK.

Avslutningsvis är jag övertygad om att vi med de nya strategierna, med både operatör- och affiliateverksamhet, kommer att skapa lönsamhet framöver. Men det kommer krävas hårt arbete och tuffa beslut, vilja jag är beredd att ta. Det känns tryggt att både de nya starka huvudägarna, New Equity Venture, samt de gamla storägarna står bakom denna nya väg för bolaget.

 
               

Stockholm i Februari 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 2/17/2017 9:32:06 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se