OptiFreeze: Bokslutskommuniké

Se Boklsutskommunike´

Sammanfattning av Q1 – Q4 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 - 2016-12-31 med jämförelseperiod

2015-01-01 - 2015-12-31

 • Intäkterna för perioden uppgår till 79 278 SEK (34 257 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till -6 761 707 SEK  (-4 987 342 SEK)
 • Likvida medel uppgick till 10 710 683 SEK (1 634 414 SEK) varav 440 514 SEK (1 479 346 SEK) i räntebärande placering
 • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 944 888 SEK (604 386 SEK)
 • Genomsnittligt antal aktier uppgår till 8 403 115 stycken (7 800 000 stycken)
 • Resultat per aktie -0,80 SEK ( -0,64 SEK)
 • Soliditet 92,1 % (76,2 %)

Sammanfattning av Q4 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-10-01 - 2016-12-31 med jämförelseperiod 2015-10-01 - 2015-12-31

 • Resultatet för perioden uppgår till -1 851 848 SEK (-1 784 613 SEK)
 • Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken)
 • Resultat per aktie -0,22 SEK ( -0,23 SEK)

Kommentarer från VD

OptiFreeze har under 2016 tagit makalöst stora steg framåt. För det första uppnådde vi en viktig målsättning då vi med vår prototyp kunde producera upp till 50 liter produkter per timme vilket är ett oerhört stort steg i jämförelse med 2014 då vi kunde producera några få centiliter. För det andra inleddes arbetet med att under 2017 uppnå ännu större produktionskapacitet och våra målsättningar ser ut att kunna uppnås och till och med överträffas. Just nu genomförs många olika tester som ska ligga till grund för PEF-systemet med kapacitet att behandla mer än 1 000 liter produkter per timme vilket kommer att beställas inom några få veckor. När systemet är på plats jämte generator och vakuumimpregneringssystem så återstår några tester inför utplacering hos en utvald produktionsanläggning där en partner ska behandla grönsaker och frukter för såväl frysning som kylning.

När OptiFreeze bildades byggde företaget på en revolutionerande teknologi som skulle göra det möjligt att frysa ner grönsaker och frukter som normalt inte tål infrysning. Några år senare har vi adderat ytterligare två applikationsområden, shelf life extension och torkning. Det är min fasta övertygelse om att detta har gjort OptiFreeze till ett starkare och bättre bolag av två olika skäl.

För det första löser shelf life extension-metoden väsentliga problem åt livsmedelsföretag samtidigt som den förbättrar affärsmöjligheterna och lönsamheten. Ett exempel är att livsmedelsföretag kan minska matsvinnet med hjälp av vår teknologi eftersom den bidrar till flera dagars förlängd hållbarhet. Ett annat exempel är att det finns produkter, till exempel vissa typer av färdigskurna frukter och grönsaker, som efterfrågas av konsumenter men inte kan erbjudas på grund av för kort hållbarhet. Livsmedelsföretag kan helt enkelt öka förädlingsvärdet och ta mycket mer betalt för sina produkter, minska matsvinnet och öppna upp nya marknader med helt och hållet nya produkter.

För det andra finns det en efterfrågan på kryddor som smakar och luktar bättre. Med vår teknologi kan kryddföretag erbjuda konsumenter och storkök just detta. Att vår teknologi förbättrar smak, lukt och färg är något vi kunnat konstatera i tester där bland annat kockar och representanter från kryddföretag testat våra behandlade produkter. De hade inga som helst problem att peka ut vilka kryddor som behandlats med vår metod. Att vår teknologi är intressant visar inte minst alla de TV-inslag och tidningsartiklar som publicerades efter att medierna uppmärksammat de forskare som ligger bakom metoden och som är knutna till OptiFreeze.

Det gångna året har lett till att vägen framåt för bolaget blivit allt tydligare. Vi har fattat beslut om hur vår produktionsutrustning ska utformas. Genom våra möten med olika företag på marknaden och diskussioner med samarbetspartners har det även blivit tydligt vilka produkter som vi bör fokusera på och hur vi bör prioritera våra applikationsområden.

Det är inte någon tillfällighet att vi nu är inne i en intensiv fas där vi för konkreta diskussioner med livsmedelsföretag som är genuint intresserade av att lansera grönsaker, frukter och kryddor som behandlats med vår produktionsutrustning. Skälet är att vi kunnat demonstrera en produktionsutrustning som på ett tydligt sätt visar att det är möjligt att behandla större mängder produkter samtidigt som resultatet, behandlade produkter, visat sig överträffa förväntan.

Nu väntar ett mycket spännande 2017 som kommer att präglas av både stort och smått. Uppskalningen fortsätter och vi startar metodutveckling av nya produkter som efterfrågas av marknaden varvat med olika framträdanden inför exempelvis frukt- och bärföretag samt inför representanter för kryddindustrin.

Lund den 17 februari 2017

Fredrik Westman, VD


Se Boklsutskommunike´  Further information about OptiFreeze

Publicerat: 2/17/2017 9:41:37 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se